Indredepartementets begrunnelse for Borgersdådsmedaljen til Asle Øyno i 1861

Transkribert frå gotisk av Olav Sataslåtten, juni 2016, opprinnelig gjengitt i Den Norske Rigstidende i mars 1861. «Indre-Departementes und. Foredrag, der ligger til Grund for Kgl. Res. Af 2den d.m. om Tildelse af Medaillen for Borgerdaad i Sølv til Asle Vangen, er paalydende: Gjennem Amtmanden i Buskeruds Amt er indkommet en Forestilling fra Kand. Jur….

52 brev i Diplomatarium Norvegicum bind I-XXII relatert til Hallingdal

Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir inneholdet i dokumenter som er eldre enn 1570. Bindene inneholder mer enn 19.000 dokumenter. Diplomatarium Norvegicum er selve flaggskipet blant norske kildeutgaver, og det viktigste verket for alle som arbeider med middelaldermateriale. Tekstene som er gjengitt her ble til i digital form som ledd…