Om den første musikkforeningen i Hallingdal på 1800-talet.

  Om den fyste musikkforeninga i Hallingdal på 1800-talet av Olav Sataslåtten d.y. Kristen Svarteberg skriv i 1955 dette om langeleikspelet og foreininga Hallingluren: «Langeleik har vore kjend her noko langt attende. Frå 1700-talet er det nemnt langeleikar i sume skifte. Ei dei kalla Leikar-Sigrid, frå Valdres, for ikring på gardane i Ål og Hol…

Hvem var skotten Sander Sanderson, konstituert sorenskriver i Ål fra 1612?

I følge Reinton kom Sander Sanderson til Norge før 1590. Han skal ha vært bosatt i Hesjedalen utenfor Oslo, hvor han ble kjent med sin fremtidige kone, Ragnhild Asgautsdotter. Sanderson’s beveggrunner for å flytte til Hallingdal er iflg Reinton ikke avdekket, men «Segner vil ha det til at han rømde frå Skottland i religionsforfylgjingane i…

Om hallingenes manglende renslighet, deres styrke og dans i 1880.

Fra «Reisebreve og Folkelivs-Studier» av Yngvar Nielsen, Kristiania : Mallings Boghandels Forl., 1880. «Fra Sogn kom jeg op til Bjøberg paa Hemsedals- fjeldet. Denne fjeldstue ligger 1013 m. over havet, lige over birkegrænsen. Forkrøblede stammer staa paa myren straks nedenfor fjeldstuens venlige, rødmalede huse, der ligge hint inde under en liden fjeldknat, der be- skytter dem mod…