«Garden Gulsvig har og Ejend paa den andre Side af Elven, hvor
Husene i forrige Tider skal have staaet paa et
Sted kaldet Roppe, paa hvilket Sted der for-
tælles at en rig Frue skaI have boet, som af
Stedet blev kaldet Roppe-Fruen. Hun skal have
Ejet det halve af Flaa Annesogn; og beskrive
Bönderne hendes Pragt deraf, at hun kjörte med
Elgdyr. Det er troligt, at foromrörte Capel er opbygt
af hende til Commditet for Hendes Andagt».

GulsvikBilde: Gulsvig, Wilse

Skildret av fogd Iver Wiel i Topographisk Journal for Norge. 1733. Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten d.y.