Enken Ragnild Sundres sak i Høyesterett 1816 om gården Sundre på Ål

«1816 2 April. Enken Ragnild Sundre med Lagverge (Morgenstjerne) mod Oberst Møller og Sergeant T. Rud (Hansteen). Under 3 Febr. 1803 fik Appellantinden af Iver Halvorsen Skjøde paa Gaarden Sundre i Hallingdal, og udstedte under 15 nærstester til daværende Major, siden Oberst, Møller Forskrivelse for 1500 Rdl. dansk Kourant med Pant i Gaarden, og paa Betingelse, at…

Luther College Concert Band fra Iowa sin konsert og ferd nedover Hallingdal i 1914 -med bilder og fortellinger

LUTHER College Concert Band I 1914 foretok «LUTHER College Concert Band fra Decorah, Iowa en norgestruné som ble rikt dokumentert i bokutgivelsen “Norgesfærden, Luther college concert band og chorus; koncertturnéen, 1914 by Luther college, Decorah, Iowa”, publisert samme år. «Det heter at The Luther College Concert Band sammensat for norgesfærden bestod af seksti medlemmer foruden…