Litt om Dr Hans Bruuns virke som lege på Bergensbanen

«I Myrdal bodde ogsaa jernbanens læge, dr. Bruun, den nuværende distriktslæge i Aal i Hallingdal. Dr. Bruun hadde glimrende betingelser for en saadan stilling. Udmerket skiløper, jæger og i det hele taget friluftsmand, som han var. Man hadde telefonforbindelse over fjeldet mellem Myrdal og Opset og den samme vei som telefonen gik, maatte ogsaa dr….

Om postgangen til Hallingdal i 1836

«Skrivelse fra Regjeringens Departement for Finants- Handels- og Told-Vesenet til Drammens Postcontoir, hvorved med Hensyn til de ved Kongl. Resolution af 26de August f. A. oprettede Postgange mellem Hougsund i Egers Prestegjeld og Nes Prestegjeld i Hallingdal, samt mellem Drammen og Ladestedet Drøbak, blandt Andet bestemmes Følgende:  1) Posten til Ringeige skal afgaae fra Drammen i Forening…

Driftsopplysninger knyttet til prestegårdene i Hallingdal rundt 1894.

Nes. (Folkem. 3676.) Indtægter. Visse: Kr. 1700 (heraf endel Smør og Byg in natura, Renter Kr. 224). Uvisse: Kr. 1500. (NB! Embedet 1893 kundgjort ledigt med Indtægt Kr. 2800.) Byrder paa Embedet: Laan af 27s 81, Kr. 1600, 25 Aar 4 pCt. Embedsgaarden. Besætning: 1 Hest, 8 Storfæ, 3 Ungfe, 5 Faar, 2 Svin. Avling: Rug 3 HL, Byg…