Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Dokumentasjon hentet fra ulike kilder.

Hallvard Bergh. 1850—1922. Var fødd i Hallingdal, men flytte til Valdres, der
vart far hans gardmann og handelsmann i Vestre Slidre. Han kom inn på Lands lærarskule i 186(3 og tok lærareksamen der året etter, heldt so skule i heimbygdi um vinteren.
arnesen
Arnesen, Haldis
f. 22. mars
1888 i Nesbyen, Hallingdal.
Foreldre: Lærer og kirke-
sanger A. Arnesen og Kari
.Pedersen. Eks. Hamar Iæ
rerskole 1909. Lærerinne
Jonsrud skole, Løken,
1910—I 2. Lund skole, Løten,
1912—.

bjella
Bjella, A.K.
, f. 22. feb. 1873
i Ål, Hallingdal. Foreldre:
Kirkesanger og bonde Knut
H. Bjella og Anne. Ser
sjanteks. 1893. Lærereks.
Hamar 1898. Lærer 2. bri
gades u.of.skole 1898—99.
Kjeldal krets, Flåbygd, Te
lemark, 1899—00.

Bjella, Knut: opplysninger kommer.

Bjella, Lars T: opplysninger kommer.

brusletto
Brusletto, Olav
fhv. lærar og bonde, Ål, Hal
lingdal, f. 16. aug. 1885.
Foreldrc: Rognald 0. Bru
sletto og Kan H. Pálgard.
Eks. lærarskulen 1 906.
Privatlærar hjá bonde Jon
Boen 1907—09. Ymist arbeid
uranum skulen 1909—15 for
helsa skuld. Lærar Lien, Hoi,
1915—19. Dovre folkehog
skule 1919—22. Lien 1922
—28. Pensjonist. Agentur
verksernd. Foredrag i foliccakademi og ungdoms-
lag. Form. i Sambald ungdomsiag, Geilo, 1910—1 9.
Dirigent av Samhald songkor 1922—27.

Bœkkctad, ErIing Torleivson,
fhv. lærar, Underberg, Ål,
Hallingdal, f. 5. aug. 1850
i Breie, Ål. Foreldre: Bonde
Torleiv Erlingsen og Ragn
hild Andersdtr., Bækkestad.
Eks. Vossevangen lærar
skule 1869. Lærar Gol 1869
—73. Ål 1873. Medlem
Ål heradstyre 27 år, derav
ordf. 9 år. Medlem av
skulestyret 4 år, derav 10 år
form. Uppm. i fvlkestinget.
Medlem av fvlkesutvalet og fylkesskattestyrer.
Medlem av Bergensbanens tilsvnskom. Takstm. for
hvpotekb. Overformyndar. Form. i Ål forliksrãd
m. m. Stiftar av og form, i Ål vinstrelag 1892-14.
Stiftar av og form, i Breie avhaldslag 30 år. Arb.
for ungd.sak og målsak. * Kari Sveinsdtr. Tordsen
Foreldre: Bonde Svein Tordsen og Bergit Halvors-
dtr., Bækkestad. 4 soner, 2 døtre.

dybsjord
Dybsjord, Paul Knutsen
f. 26. aug. 1852 i Hol,
Hallingdal. Foreldre: Bonde
Knut Henriksen Dybsjord
og Dordei Paulsdtr. Paul
gård. Eks. Asker lærerskole
1872. Art. 1877. Teol.emb.
eks. 1886. Privatlærer inntil
eks. art., og derefter inntil
teol. emb.eks. Bestyrte
fylkesskole i Vestfold og
forberedelseskurser for se
minariet og den lavere lærer-
prøve. Sogneprest i Vang, Valdres, 1901—11, der
efter sogneprest til Nord-Aurdal til ¡ 927. Noen år
prost i Vaidres prosti. * 1890, Livia Kristine Hauge.
Foreldre: Lensm. Jan Haugcstad og Agnete Lind-
set. 4 sønner.

eidal
Eidal, Ingeborg Marie
lærarinne, Nesbyen, Hal
lingdal, f. 6. jan. 1892 i Nes
byen. Foreldre: Bonde
Arne Eidal og Kari.
Eks. Mathilde Schønbergs
husholdningsskule (C. Bon
nevies). Lærarinne ved Hal
lingdal fylkesskule 1923 —.

eiklid
Eiklid, Olav,
lærer,  f. 7. feb. 1905 i
Gol, Hallingdal. Foreldre:
Bonde Ole A. Eiklid og
Birgit Hoftun. Realart. Voss
landsgymnas 1926. Oslo læ
rerskole 1927. Statens gym
nastikkskole) begge avd.,
1929. Ved Universitetet De
forbcredende prøver, filosofi
og latin. Bifagseks. i
geografi og det praktiske
kursus i kjemi. Vikar Hal
lingdal fylkesskole 2 år. Fast vikar Ljan skole, Aker,
I år. Vikar Oslo folkeskole I år. Konst. Lakkegt.
skole, Oslo, 1933 —

espedokken
Espedokken, Eirik,
lærar,  f. 29. nov.
1898 i Gol, Hallingdal.
Foreldre: Bonde Andres
Espedokken og Ingebjørg
Rust. Eks. Notodden læ
rarskule 1921. Lærarhøg
skulen 1925—26. Art. Oslo
katedralskule 1932. Vikar
Notodden folkeskule 1921.
Lærar Rukan folkeskule
1922 —.

feten
Feten, Ola
lærar, Opheim, Torpe, Hallingdal, f. 26. juni 1895 i
Leveld, Ål, Hallingdal.
.Foreldre: Ola Olsen Feten
:og Guri Danielsdtr. Eks.
Elverum lærarskule 1925.
Vikar i Nore. Lærar Op
heim, Torpo, 1. jan. 1926—.
Er aktivt med i fieire lag,
serleg frahaldslag. Lærarane
sin representant i skulestyret.
Maria Myking. Foreldre:
Nils Myking og Sigrid. 1
son, i dotter.

fossgard
Fossgard, Knut
lærar og bonde, Hol, Hal
lingdal, F. 29. mai 1876 på
Fossgard, Hol. Foreldre:
Ola K. Fossgard og Margit
Vebjørnsdtr. Hallingstad.
Eks. fvlkesskuie 1892. Asker
forskule 1893—94. Asker
lærarskule 1896. Sløydskeid
Halden 1897. Tiisett ialt
3 postar i Hol 1896 —.
No tilset Ustedal, Hol.

gjeldaker
Gjeldaker, Knut,
lærer, Ål, Hallingdal, f. 11.
feb. 1891 i Ål. Foreldre:
Bonde Ivar Gjeldaker og
Gro. Eks. Elverum lærer
skole 1919. Lærer Kvinne
gårdslien, Ål, 1919 —.
* Sidsel K. Søndrol. For
eldre: Bonde Knut Søndrol
og Guri. 1 sønn, 2 døtre.

Gjeldokk, Lars: opplysninger kommer.

grønset
Grønset, Jens,
f. 20. des. 1891 på
Gol, Hallingdal. Foreldre:
Bonde Ellef Grønset og
Kristine Kjerulf. Eks. Elve
rum lærerskole 1913. Lærer
Trysil 1913—17. Tune, Øst
fold, 1917—23. Askim fra
1923. Bestyrer 1. jan. 1932

gussgard

Gussgard, Gunnar,
lærer og kirkes., f. 22.
juni 1901 i Ål, Hallingdal.
Foreldre: Agent Johs.
Gudsgård og Alma Sorte-
berg. Eks. art. 1921. Oslo
lærerskole 1926. Forb. pr. i
filosofi ved Universitetet
1930. Lærer Folkestad fort
settelsesskole, Hurum, 1921
—23. Tofte skole, Hurum,
1923—25 og ‘1927 til 1. jan.
‘1932. Vikar Skiringssal ungdomsskole 1926—27.

hammersbøen
Hammersbøen, Knut,
f. 1 2. juni 1869
i Hol, Hallingdal. Foreldre:
Lensm. Lars Hammersbøen
og Margit Rue. Sersjanteks.
ved 2nen brigades underoff.
skole 1893. Eks. Elverum
lærerskole 1898. Kontorist
1893—94. Konst. lærer Kvis
len skole, Hol, 1894—95.
Ustedalen krets, Hol, 1895
—96. Lærer Hovets krets,
Hol, 1898—99. Sigdal 1899—00. Idd fra 1900.

haugen
Haugen, Olav L
lærar, Nordre Vats, Ål, Bu
skerud, f. 30. jan. 1892 i
Torpe, Hallingdal. For
eldre: Lars Olsen Haugen og
Anne Olsdtr.. Eks. Not
odden lærarskule 1912. Læ
rar i Nordre Vats 1912—16.
østre Gausdal 1916-17. Flå,
Hallingdal, 1917—18. Nor
dre Vats skule, Ål, 1918 —.

hellkås
Hellkås, Gudrun f. 3. mai 1885 i
Hol, Hallingdal. Foreldre:
Landhandler Tollef Sundre
og Anne. Eks. Notodden
lærarskule 1906. Lærarinne
Holsæter, Eidskog, 1912.
Gvarv krets, Sauherad, 1916
* lærar Halvor Hellkås.

kolsrud
Kolsrud, Gulbrand
lærer og bonde, Bromma st.,
Hallingdal, f. 11. aug. 1883 i
Flå, Hallingdal. Foreldre:
Even Moen og Kari Kols
rud. Eks. Notodden lærer
skole 1906. Vikar 2.4 år på
forskj. steder. Lærer Stavn,
Avestrud og Gulsvik, Flå,
Haliingdal, 1911. Lie krets,
Nes, Hallingdal, 1 912 —.

krogsrud
Krogsrud, Torvald
f. 18. april 1888 i
Nesbyen, Halllngdal. For
eldre: Lærer og kirkes.
Arnt Krogsrud og Anne
Syverine Sørbøen, Ådal.
Eks. Sem landbruksskole
1908. Elverum lærerskole
1913. Norges Lærerhøi
skole 1923—24.

larsgard
Larsgard, Olav Ingulv Stein,
f. 8. mai 1889 i
Oslo. Foreldre: Sersjant
og bonde Ola Olsson Lars-
gard, Hol, Hallingdal, og
hustru. Eks. Notodden læ
rarskule 1916. Lærar Nordre
Vats, Ål, Hallingdal, 1916—
18. Nordhovet 1918—20.
Hurdalen ‘1920—22. Grue
1922 —.

larsgard t
Larsgard, Torgeir
lærar og bonde, Larsgard,
Hovet, Hallingdal, f. 6. juli
1881 i Hol. Forelddre: Bonde
Lars G. Larsgard og Margit
H. Eks. Elverum lærarskule
1902. Lærar Nordhovet,
,HoI, 1902—18. Sidan tilsett
Sørhovet, Hol, Buskerud.
Overtok farsgarden i 1914.

leikvoll
Leikvoll, Svein,
f. 6. aug. 1889 i Torpo, Hal
lingdal. Foreldre: Sander
Leikvoll og Ragnhild Nup
gard. Eks. Elverum lærar
skule 1915. Gjenge 3 lærar
kurs. Lærar Ål, Hallingdal,
191 5—16. Vang, Vaidris,
1916—18. Lesja, Gudbrands
dalen, 191 8—i 9. Våler,
Austfold, 1919—23.

lien
Lien, Lars Hansen
lærar, postopnar og bonde,
Stavn i Hallingdal, f. 18.
juli 1873 i Gol. Foreldre:
Bonde Hans A. Hulbaklien
og Margit Engebretsdtr.
Eks. Notodden lærerskole
1897. Lærar Gol fra høsten
1897 til våren 1901. Stavn
skule, Flå, Hallingdal. 1901
—. Vært organist i Flå kirke,

løkensgard
Løkensgard, Arne
lærar, Søre Ål um Vesle-
hamar, F. 24. sept. 1883 i Ål,
Hallingdal. Foreldre: Læ
rar S. 0. Løkcnsgard og
Birget Arnesdtr. Bergsgard.
Eks. Elverum lærarskule
1903. Lærar Tveite krins,
Ål, Hallingdal, 1903—15.
No tilsett S. Al, Fåberg,
Opland.

løvstad
Løvstad, Sigurd
lærer, Åvestrud, Flå, Hal
lingdal, f. 17. des. 1896 i Flå.
Foreldre: Kirkes. T. K.
Løvstad ogHelhjorg Brekke.
Eks. Notodden lærerskole
1918. Lærer Svelgfoss
bruksskole, Telemark, og
Statsberg skole, Modum,
som vikar 1918—20. Flå 1920-

nygård
Nygård, Knut
f. 6. feb. 1877
i Hol, Hallingdal. Foreldre:
Bonde Lars Nygård og
Turid Dybsjord. Eks. Not
odden lærarskule 1898. Læ
rar Ål, Hallingdal, 1898—01.
Sigdal 1901—06. Hedrum
1904—05. Modum 1905 —.

omholt
Omholt, Hjørid Margreta Berg
f. 11.
aug. 1897 i Gol, Hallingdal.
Foreldre: Lærer og stor
tingsm. Halvor Berg og læ
rerinne Jorunn Vangestad.
Eks, art. Kria. Kathedral
skole 1916. Forb. pr. ved
Universitetet 1917. Steno
graíleks. ved Paulsens stngr.
f. skole. Eks. Oslo lærer
skole 1919. Organisteks.
ved Oslo Musikkonservatorium 1923. Mangeårig
utd. i pianospill, sang og stemmebruk. Lærerinne
Blindeskolen, Oslo, 1919—21.

rimslåtten
Rimeslaatten, Ola,
lærar, Gol, Buskerud, f. 7.
aug. 1878 i Aal, Hallingdal.
Foreldre: Bonde Per Stake-
gard og Birgit Skrindo.
Eks. Holmestrand lærarskule
1899. Lærar Rust-Flatøy
gard krinsar, Etnadalen,
1899—01. Grønlio og En
gjo, Gol, 1901—04. Herad
skuie, Gol, 1904—33. Glem
men 1913. Med i ungdoms-
lag og mållag.

torgeir rimeslåtten
Rimeslåtten, Torgeir
f. 20. okt. 1880 i Ål, Hal
lingdal. Foreldre: Per Ri
meslåtten og Birgit Skrindo.
Eks. Sem landbruksskule
1901. Landbr.høgskulen,
jordbr.deilda, 1904. Lærar
Modum 1904—. Lærar ved
Modum tekn. kveldskule.

roteigen
Roteigen, Nils
f. 9.juli 1893 i Gol, Hallingdal.
Foreldre: Bonde Eirik 0l-
sen Roe og Ingebjørg Pe
tersdtr. Eks. Elverum læ
rarskule 1919. Lærar Gran
liene og Grov krinsar, Gol,
Hallingdal, 1919.

sletto
Sletto, Olav
f. 21. juni 1886 i
Hol, Hallingdal. Lærar
skuleeks. Statens lærarhøi
skole Kjøbenhavn. Hertil
lest som fri studerande i hi
storie, litteraturhist., filo
sofi og sjelelære ved uni
versitetet i Oslo, Kjøben
havn og Berlin, ei tid ved
Stockholms høgskola.
2nen lærar ved Buskerud
folkehøgskule 1917—23. Styrar og eigar av Rome
rike folkehøgskule 1923—29. Styrar av Romerike
ungdomsskule som byrja 1929, reist av Akershus
fylke og staten. Har i mange år reist som talar i
forelesingslag, skular, ped. lag o. l. og har halde
over 2000 foredrag utanum skulen. Har aldri teke
del i politikken.

sveingar
Sveingar, Eirik,
lærar, Hol, Hallingdal, f. 3.
april 1878 i Hol, Haling-
dal. Foreldre: Lars Larson
Sveingard og Turid Nilsdtr.
Eks. Elverum lærarskule
1899. Lærar Hol, Halling-
dal.

sævre
Sævre, Eirik
lærar, Nordhagen, Nes,
Hallingdal, f. 2. feb. 1893 i
Nes, Hallingdal. Foreldre:
Bonde Ole J. Sævrceog
Rangdi Trøstheim. Eks.
Notodden lærarskule 1915.
Lærar Hallingdals fylkes
skuie 1915—18. Brekke
bygden folkeskule, Krøds
herad, 1918. Brekke folke
skule, Øvre Eiker, 1919—23.

tragethon
Tragethon, Olav
lærar, Medbøen, Flå, Buske
rud, f. 22. juli 1889 i Hol i
Hallingdal. Foreldre: Lærar
og bonde Torbjørn Trage
thon og Gurid Isungsæt.
Eks. Stord lærarskule 1911.
Lærar Hol, Hallingdal, 1911
—17. Flå, Hallingdal, 1917
—. Medlem av Flå skule
styre frå 1930.

håkon tveito
Tveito, Håkon
lærar, Tveito, Ål, Halling
dal, f. 17. aug. 1896 i Ål.
Foreldre: Håkon Tveito
og Margit. Eks. Elverum
lærarskule 1921. Lærar
Tveito skule, Ål, 1921
—. Var ei tid skriftstyrar
for HaIiingbolken i fol
keminneskriftet Dølamin
ne, og har vore form. i det
fril. u.l. og i fråhaldslagct
i Votndalen.

knut tveito
Tveito, Knut,
folkehøgskulelærar, Ål Hal
lingdal, f. ‘1. juli 1898 på
Tveito, Ål. Foreldre: Bonde
Haakon Tveito og Margit
Moen. Eks. art. Voss 1920.
Eks. Oslo lærerskole 1923.
Føreb. pr. Universitetet 1923.
Askov Højskole 1932. Eit
bladmannaskeid og eit par
lærarskeid. Huslærar i Val
dres 1920—21. Framhalds
skulelærar i Sell, Gudbrands
dalen, 1921–22. Fylkesskulelærar i Nesbyen, Hal
lingdal, 1923—25. Lærar Buskerud folkehøgskule,
Fiskum, 1925—32. Vcetmar følkehogskule, Tele
mark, 1932

ulshagen
Ulshagen, Guri
f. 29. juli 1895 i Aal, Hal-
lingdal. Foreldre: Bonde Ole Ulshagen, Aal, og
Guri. Eks. Oslo lærerskole
1916. Lærerinnekurset ved
Den kv. industriskole 1923.
Lærerinne Aal 1916—18.
Tune 1918—24. Ungdoms
skolen Heimly, Finsnes,
1924—33. Sa op posten
våren 1933, og seinere
komposisjonstegnekurset ved
Den kv. industriskole, Oslo.

håkon ulshagen
Ulshagen, Håkon
lærar, Ål i Hallingdal, f. 11.
mars 1899 i Ål. Foreldre:
Bonde Steinar Ulshagen og
Agot Opsata. Millomskule
eks. Eks. Elverum lærar
skule 1920. Lærar i Ål heile
tidi. Speidarleidar, turn
instruktør, med i Al her
redstyre.

vøllo
Vøllo, Ola E
lærar, Ål, Hallingdal, f. 4.
des. 1899 i Nesbyen. For
eldre: Urmakar og herads
kass. E. Wollo og Karen
Andersen. Millomskule
og lærarskuleeleks. Notodden
1920. Statens gvmnastikk
skule 1923. Lærar Becie
krins, Ål, 19 20—30. Skatte
bøl krins, Ål, 1930 —.
Turninstruktør, turnlaget
«Fram», Ål.

wold
Wold, Liv Arnfrid
, f. 19. okt.
1888 i Gol, Hallingdal. For
eldre: Lærer og stortingsm.
H. A. Berg og Margit Heie.
Middelskoleeks. Eks. art.
Lærerpr. Nissens seminar.
Studert ved Oxford og ved
Columbia universitet, New
York. Lærerinne frk. Chris
ties skole, Trondheim, 1 år.
Rena kom. h. almensk. 7 år.
Sarpsborg kom. h. almen
skole 3 år. Kristiansands Katedralskole 8 år. Nu
Stabekk kom. h. almenskole. * ing. Hans Wold.

Østby, Gurid Aakrann
lærerinne, Filtvet, Buskerud,
f. 19. juli 1884 i Hol, Halling-
dal. Foreldre: Kirkes. og
lærer Arne Arnesen og Kari
Pedersen. Høiere lærerpr.
Hamar Iærerskole 1905.
Lærerinne Kjeldås og Galle
berg skoler, Sande, N. Jarls
berg, 1906—08. Oddevald
skole, Lier, 1908—13. HoI-
men skole, Asker, 1913—14.
Filtvet skole, Hurum, 1914
—. Vinteren 1901—02 organist ved Nesbyen kirke,
Hallingdal, 1908—13 ved Sjåstad kirke, Lier, og
siden 1914 organist ved Filtvet kirke, Hurum.