Hans Gudes skildring av ball på Nesbyen nyttår 1849

Hans Gude, Hallingdal, til Betsy Anker, Storhammer 31. December. Det er saa reent ærgerligt, at jeg ikke har kunnet skrive før idag til Dig, elskede Betsy — den ene Dag er gaaet efter den anden, og det har ikke været muligt, at faa saa lang Tids Rolighed. Men dette kan Du da see er et…

Om apoteket på Nebyen i perioden 1898-1904

«Fritjof Hoel, f. i Aalesund 29/8 1858. Søn af Fabrikeier Peter Kristian H. og Nilsie Johanne Nilsen. Aalesunds lærde Skole, discip. paa «Hjorten” i Bergen og Fredrikstad 31/6 Aar indtil M. p. ‘7/2 1876, Medhjælper i Arendal og Fredrikstad, c. f. 15/11 1877 ,,Godt”. Kond. paa Moss i 2 Aar, ,,Svanen” i Kristiania 3 Aar, Arendal 2 Aar,…

General Hausmann og soldat Elling Ellingson fra Ål i Holstein 1758

”Gjeneral Hausmann. I Aare 1758 vart den norske Stridsmagte kumedert aav ne i Holstain te aa halde Landevakt, at inki Russeu skulde so lett rykkje inn i Lande. Imyljo are Sylatero her ifraa Aals gjeld va de ain taa Villande som aitte Elling Ellingsson. Ain Dag skulde noko taa Aals Kumpenye paa Vakt tett ve der, som Russeradn logo, aa denne…

Helge Stupa fra Nes felte 130 elg og 7 bjørn i tidsrommet 1871-1911.

Stupa var født i 1846, og jaktet i tidsperioden 1871-1911 (OS). «HELGE STUPA Nes den 31. Oktober 1913. Herr Thorleif Bache, Drammen. I anledning Deres ærede Brev af 25. ds. skal jeg i Korthed meddele Dem, at jeg begyndte som Elg- og Bjørneskytter da jeg var en 25 Aar gammel og har siden til hvert Aar, indtil for 2…

Bauhaus-kunsteren Kurt Kranz» akvareller fra Hallingdal 1943

Kurt Kranz (1910-1997) var en tysk maler, grafiker og professor.Han lærte bla a av den kjente kunstneren Laszlo Moholy-Nagy. På hans anbefaling, studerte han ved Bauhaus i Dessau først, deretter i Berlin med Josef Albers, Joost Schmidt og fotograf Walter Peterhans. Videre utdannelse ved Paul Klee og Wassily Kandinsky. Like før nazistenes nedleggelse av Bauhaus…

Adolph Tidemand overvar det åtte-dager lange bryllupet på Gulsvig i 1849

«Man vil se, at her er en ejendommelig gjensidig Paavirkning af Literaturen paa Kunsten, af Kunsten paa Literaturen: der aander Festluft over det Hele: var det Sommer i den unge norske Kultur, var Literaturen og Kunsten nu dragne til Sæters for at vederqvæge sig i Fædrelandets friske Fjeldduft, saa var dette„Sæterjentens Søndag». Og her i denne skjønhedsfyldte Luft…