Om Hallingdal og hallingen under byggingen av Bergensbanen

«Jeg skal ikke indlate mig paa nogen karakteristik av hallingen, men det merkes let ved at reise op dalen, at befolkningen er meget forskjellig i de forskjellige bygder. Aalingen er den vakreste type. De fine skarpskaarne ansigter hos mændene med den i regelen slanke og spænstige figur hører vel til Norges vakreste bondetype og ovortræffess…

Noen flere bilder

Nes stavkirke. Hans Gude akvarell juni 1845. Apparat til produksjon av medisin, brukt ved Nesbyen apotek. Kilde: Farmasøytisk Institutt Rukkedalen kafé 1964 Rukkedalen, Myking 1895. Nils Dybedokk spiller bukkehorn. Rukkedalen  1894 Rukkedalen 1892 Sigurd Bry, Nedrejorde i Hovet 1928. Gutten er Olav Bøkko. Borghild Bry (f. Ruud) (08.07.1876-08.04.1933) og Lars J. Bry (30.10.1865-14.09.1948). Barna er fra venstre: Sigurd Bry (21.07.1907-12.04.1981),…

Lokomotiv og to fullastede vogner rullet av passasjerbryggen ved Gulsvik sommeren 1909

Uheld paa Bergensbanen. Toget gikk i vandet. Gulsvik: Kl 9 igaar kveld gik gru(s)togets lokomotiv nr 109 med to fuldlastede sleper vogne over passagerbryggen ved Krøderen. Baade lokomotivføreren og fyrbøderen hopped av i sidste øieblik. Lokomotivet ligger ca 5 meter fra land paa 15 fod vand. Bryggen er delvis ramponert. Uheldet vil ikke foraarsage synderlig trafikkhindring.  …

Utstillere fra Hallingdal ved Norges jubileumsutstilling i Kristiania 1914.

Aaker, Gurid Syversdatter, Hol, Hallingdal. 1 stk. vævning. Garn. 1 par strømper. 1 » brod. votter. Aalrust, Margit Hemsedal. 1 fag portierer. 1 pyntehaandklæ. Aalrust, Margit, E., Hemsedal. 1 stk. vævning (spundet og farvet) Breie, Kristi, Aal, Hallingdal. Garn. 2 stk. vævning. Breie, Sidsel, Aal, Hallingdal. 1 hallingdragtskjørt av hjernrne* spundet garn. 1 vævet baand….

«Dyreheimen» – artikkel av Dr Hans Bruun publisert i 1928.

Dyreheimen av distriktslæge H. Bruun. Med lange, krokete og senesterke armer hefter de store, flate byg dene sig godt fast i de veldige fjelividder, som strekker sig fra Telemark til Opland fylke i syd — nordlig retning. og mot vest til Hordaland og Fjordane og Sogns fylker. Det er Vidda — Hallingjøklen( som den kaltes…

Reiseruter i Hallingdal rundt 1874

Fra boka «Norge» av Nils Christian Tønsberg , utgitt 1874 i  Christiania, Udgiverens forlag Fjeldveie i Hallingdal. Ved Fjeldveiene over Aaserne mellem Hallingdal og Hemsedal undgaar man den store Krog rundt Golsbakkerne. Aaserne ere temmelig lave og flade, og Veiene, der gaa mellem en Masse Sætre, er i Regelen lette at finde. Af de talrige Veie kan følgende to…