Uheld paa Bergensbanen. Toget gikk i vandet. Gulsvik: Kl 9 igaar kveld gik gru(s)togets lokomotiv nr 109 med to fuldlastede sleper vogne over passagerbryggen ved Krøderen. Baade lokomotivføreren og fyrbøderen hopped av i sidste øieblik. Lokomotivet ligger ca 5 meter fra land paa 15 fod vand. Bryggen er delvis ramponert. Uheldet vil ikke foraarsage synderlig trafikkhindring.

gulsvik uhell

 

gulsvik lok 2

gulsvik lok

gulsvig 2

Det sunkne lokomotiv. Privattelegram til «Dagens nyheter». Gulsvig 30. Juli. At faa det sunkne Lokomotiv op igjen vil blive et langt og besværligt Arbeide. Lokomotivet, der er et af Anleggets største og kraftigste, har en Værdi av 50, 000 Kroner. Uheldet skyldes et rent Tilfælde, og Uagtsomhed fra Jernbanepersonalets Side foreligger visstnok ikke. Nogen Forstyrrelse i Grusningen vil Uheldet ikke foraarsage.

gulsvik 09

Lokomotivet er berget.