«Jeg skal ikke indlate mig paa nogen karakteristik av hallingen, men det merkes let ved at reise op dalen, at befolkningen er meget forskjellig i de forskjellige bygder. Aalingen er den vakreste type. De fine skarpskaarne ansigter hos mændene med den i regelen slanke og spænstige figur hører vel til Norges vakreste bondetype og ovortræffess kanske kun av sætesdølen. Kvinderne er i Aal aldeles som i Sætesdalen, to typer. En liten og tyk med ot kraftig, rødmusset ansikt og en slank og smidig med finere ansiktræk. Nationaldragten klær den sidste type bedst.

I motsætning til bønders almindelige hang til optrækkeri av byfolk, maa det sies om hallingen, at han utviste en storartet elskværdighet og gjestfrihet mot alle de forbifarende arbeidsfolk, som i aarenes løp vandret opover dalen for at søke arbeide paa høifjeldet. Disse folk kom ofte uten en eneste øre i lommen og uten at betle sig frem fik de alle som en baade mat og logi opover Hallingdal i de dage de brukte for at naa op dit de skulde paa fjeldet. Det var likesom hallingen syntes at han maatte hjælpe til med at skaffe de folk opover, som skulde lægge ryggen til for at skaffe dalen jernbaneforbindelse  over fjeldet. Og dog var jernbanens anlæg i begyndelsen ikke populær i dalen. Hallingen kunde ikke bedømme fremtidens fordele ved banen og da man forlangte distriktsbidrag av kommunene, vistes der mostand i lang tid. Det alminnelige resonnement var, at banen villle avskaffe al kjøretrafikken til landhandlerne med hest den lange vei opover dalen og derved ta fra bønderne en sikker aarlig indtægt.

Nu er især Hallingdals øvre bygde enstemmige i sine lovord over banens betydning for dem, og en kommune som Hol har jo i Ustedalen set en utvikling, som er rent amerikansk. Hotellkompaniets store indkjøp av grund og eiendomme omkring stationen har øket værdierne i det hele og generaldirektør Klem kaldes nu gjerna af bønderne for Jar (Tsar) av Gjeilo.

Paa grund av at det egentlige høifjeld ligger forholdsvis langt fra der hallingen bor, er han heller ikke egentlig fortrolig med at færdes i de vilde og barske egne som skiller det øverste av Hallingdal fra Vestlandet. Det var saaledes ikke let at faa hallingen til at paata sig nogen fast kjøretrafik indover fjeldet. Hallingen var for ræd og gav sig for fort.

En fjeldmand fra Hallingdal, som jernbanen dog badde stor nytte av, var Erik Tufte fra Ustedalen. En ualmindelig velvoksen og vakker halling. Han fik senere navnet «admiralen», fordi han var chef for al færgetransporten opover Ustavand. Naar Tufte hadde faat lastet sin færje ved Ustaoset ventet han til tidlig om morgenen, da vinden gjerne deroppe blæser vestover. Saa satte han et stort bjerketræ frem i stavnen og saa seilte han avgaarde, saa skummet stod om ham. Selv stod han bak i baaten og styrte med en lang, sterk aare.

I tidligere aar hadde Erik Tufte færdes meget i fjeldet og fortalte bi. a. meget interessant om lord Garvah d. y. som bodde oppe i Follarskaret. Tufte var gjerne den som besørget mat og drikkevarer op til ham. Enten kløvet han det op eller han bar det fra Nygaard. Lord Garvah elsket under uveir at sitte ved vinduet og se paa, hvorledes sneen hvirviet gjenem skaret. Blev det for tæt, saa vinduet føk til, sendte han Tufte eller sin oppasser avveksiende ut for at holde vinduet rent. Utsigten vilde han ikke undvære selv om veiret var for fælt til at han selv vilde vove sig ut. Den stenhytte, som lord Garvah d. y. lot bygge i Follarskaret, staar endnu, omend i en noget medtat tilstand. I 1907 omkom Erik Tufte. Han gik paa ski opover Ustavand i mørkningen og gik igjennem isen like ved land».

Frå boka «Da Bergensbanen blev til : fem aars ingeniørliv paa høifjeldet»
Av Sigvard Heber, Gyldendal, 1924