På leiting etter fururote på Hallingskarve

Fururote på Hallingskarve er fyrste gong omtalt i Søgnir frå Hallingdal, som vart utgjeve i 1868. Her heiter det: «Gamle rainskyttara, han Ola Røo. Andres Uthuso, Svaidn Nestegard å mange flaire sannortuge menna ha fortalt, at dai ha set ai fururot på Hallingskarve, i loyte imyljo Revufønn å Aime- fønn, som e på den are…

Kittil Langbakke

Dans og dansarplassar. Det var slik i gammal tid som det er nå at ungdommen råkast for å danse. Spellemennar var det nok av, og hugen til å danse var stor nok. Men det gikk for sei på ein annan måte den tida. Døm dansa da anten under opin himmel eller i stugune på gardane…