Den 10. juni 1908 ble det igangsatt prøvedrift med tog mellom Geilo og Gulsvik. Det ble daglig kjørt et tog som startet i Gulsvik om morgenen og returnerte fra Geilo på ettermiddagen. En trengte god tid om en ville reise med tog fra Gulsvik til Geilo: turen ble tilbakelagt på 4 timer og 58 minutter. Returen tok 5 timer og 14 minutter, men her må man trekke fra opphold på Ål på en time og ni minutter.

gol 09
Gol 1909

Toget gjennom Hallingdal hadde stopp i Flaa, Austvoll, Bromma, Nesbyen, Gol, Torpe, Aal og Hol. Den 10. juni 1908 begynte togene å gå over fjellet fra Geilo til Myrdal.

Passasjertall i driftsåret 1914-1915:

Aal 5524
Gjeilo 10023
Ustaoset 1521
Haugastøl 1472
Gulsvik 3148
Svenkerud 1464
Nesbyen 7280
FIaa 2942
Hol 2408
Gol 6917
Torpe 2300
Liodden 810
Bergheim 767
Kolsrud 623
Bromma 1606

gulsvik-geilo 07

Fra damp til elektrisitet.
Strekningen Hønefoss-Ål ble elektrifisert 1. desember 1962, Ål-Ustaoset 15. desember 1963 og til slutt Ustaoset-Voss den 7. desember 1964.

geilo 34
Geilo 1934

Vøgni
Fra 1959 var det tre motorvognavganger fra Hønefoss. Formiddagstoget gikk til Gol, ettermiddagstoget til Nesbyen og kveldstoget til Ål. Fra 23. mai 1982 ble vøgne innstilt. Dermed ble Gulsvik, Austvoll, Kolsrud, Bergheim, Bromma, Liodden og Svenkerud, samt alle holdeplassene uten togstopp.

vøgne hønefoss ål febr 75 ved golToget Hønefoss-Ål ved Gol 1975

De siste årene gikk togene til / fra Drammen. Etter flere års lobbyvirksomhet for å få «vøgni» tilbake på sporet ble den til slutt prøvekjørt 10. mai 1993 med representanter fra kommunene. Toget ble kjørt på hverdager fra Drammen til Geilo. I en periode ble toget også kjørt på søndager, men dette ble senere avviklet. Kjøringen til Ål-Geilo ble redusert til fredager. Fra 29. mai 1994 ble toget på fredager kjørt helt fra Oslo.

ål 73 a
Motorvogn på Ål stasjon 

Det fantes i sin tid 33 stasjoner og haldeplasser på strekninga Gulsvik-Haugastøl:
1. Gulsvik, km 140,78 (fra Oslo)
Opprettet som stasjon i forbindelse med banens åpning 21. desember 1907. Persontrafikken ble lagt ned 23. mai 1982. Gulsvik ble fjernstyrt fra 1. juni 1986.

2. Flatsjø, km 147,40
Holdeplass opprettet 29. oktober 1930. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

3. Buøyni, km 149,67
Holdeplass opprettet 18. november 1935. Persontrafikken ble ned lagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

4. Flå, km 152,00
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Fjernstyrt fra 7. desember 1984 og ubemannet fra 1. januar 1985. Stasjonen het Flaa frem til april 1921. Trafikken besto mest av landbruksprodukter.

5. Hei, km 153,89
Holdeplass opprettet 5. oktober 1935. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984. Holdeplassen het Heje frem til desember 1935.

november 35Rutetabell frå 1935

6. Kvie, km 156,00
Holdeplass opprettet 16. juni 1930. Nedlagt 20. oktober 1947, det vil si holdeplassen ble erstattet av den nye holdeplassen Jorde som lå 60 meter lenger nord.

7. Jorde, km 156,60
Holdeplass opprettet 20. oktober 1947 som erstatning for holdeplassen Kvie. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

8. Austvoll, km 159,87
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Ubetjent fra 1. desember 1970, det vil si at det ikke lenger ble vanlig å krysse tog. Ble lasteplass fra 3. juni 1984.

9. Kolsrud, km 163,97
Opprettet som stoppested 15. mars 1914. Allerede i 20-årene var Kolsrud betjent av en privatperson som utførte tjeneste i togtidene, men det kom senere NSB- personale på stedet. Ubetjent fra 1. august 1953. Holdeplass med lastespor fra 1963. Persontrafikken ble nedlagt fra mai 1982. Holdeplassen formelt ned lagt 3. juni 1984. Bygningen er revet.

10. Bergheim, km 169,97
Opprettet som stoppested 20. mai 1913. Delvis betjent av en privatperson. Ubetjent fra 1. juli 1956. Holdeplass med lastespor fra 1963.

11. Velta, km 171,60
Holdeplass opprettet 18. august 1938. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

12. Bromma, km 173,77
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Stasjonen ble nedlagt 3. juni 1984.

13. Støe, km 176,64
Holdeplass opprettet 7. desember 1936. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984. Navnet var Støen frem til 02.1939.

14. Liodden, km 178,73

liodden
Opprettet som stoppested 20. mai 1913. Delvis betjent av en privatperson. Ubetjent fra 1. oktober 1958. Private drev frem til 1. august 1967 en kort tid pr. dag inn- og utlevering av gods. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

15. Grønna, km 182,76
Holdeplass opprettet 1. september 1931. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

16. Nesbyen, km 185,42
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Stasjonen ble etter hvert en av de viktigste i Hallingdal. Fjernstyrt fra 7. desember 1984.

17. Gunnbjørndokk, km 191,75
Holdeplass opprettet 6. oktober 1930. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984. Navnet var Gunbjørndokk frem til 1931.

18. Svenkerud, km 194,58
Opprettet som stoppested 5. april 1914. Sidespor med eget godshus. Ubetjent fra 1. august 1953. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

19. Eikle, km 199,92
Holdeplass opprettet 1. august 1935, nedlagt 31. mai 1970.

20. Gol,
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Stasjonen ble etter hvert en av de viktigste i Hallingdal. Mange bilruter har omtrent siden banens åpning matet til togene, og dermed gitt stor passasjertrafikk. Godttstrafikken var også betydelig, og det ble fraktet både landhruksprodukter, trelast og levende dyr. I en periode gikk det lokaltog Drammen-Hønefoss-Gol. Fjernstyrt fra 9. desember 1983.

21. Rotnheim, km 210.78
Holdeplass opprettet 15. mai 1930. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

22. Trillhus, km 213,15
Holdeplass opprettet 10. januar 1931. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984 . Navnet var Trilhus frem til 1956.

23. Torpo, km 217,85
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Fjernstyrt fra 9. desember 1983 og ubetjent 1. januar 1984. Persontrafikken ble lagt ned 2. juni 1991, men Torpo fikk senere igjen togstopp. Godstrafikken lagt ned 29. mai 1994. Det fantes et privat sidespor, Tingvoll sidespor. Torpo hadde stor trafikk av levende dyr. Alle spor og stasjonsbygningen er intakt. Navnet var Torpe frem til 1935.

24. Torpemoen, km 221,40
Holdeplass opprettet 27. august 1958. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt ned lagt 3. juni 1984.

25. Sando, km 223,67
Holdeplass opprettet 10. januar 1931, nedlagt 31. mai 1970.

26. Jegermoen, km 225,17
Holdeplass opprettet 1. september 1954. Persontrafikken ble nedlagt fra 23. mai 1982. Holdeplassen formelt nedlagt 3. juni 1984.

27. Ål, km 228,21

ål 77
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Stasjonen ble fra starten utrustet med svingskive og ringstall. I damptiden hadde alle gjennomgående tog lokbytte på Ål. Fra Ål var det sterkere stigninger og derfor behov for sterkere/ flere lok. Etter elektrifiseringen ble det slutt på lokbytte på Ål, men det var fortsatt vanlig med bytte av personale. Stasjonen hadde stor person- og godstrafikk. Navnet ble skrevet Aal frem til april 1921.

28. Hol, km 241,55
Krysningsspor opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Ble stasjon 1911. Persontrafikken ble lagt ned 30. mai 1965. Fjernstyrt fra 1. desember 1983. Rundt 1960 bygde NSB opp et pukkverk ved Hol stasjon. På sommertid ble det kjørt ut pukk til banen. Godstrafikken besto mest av dyretransport vår og høst.

skoletoget fra finse til ål 76
Skoletoget fra Finse til Ål 1976

29. Breidfoss, km 247,52
Holdeplass opprettet 1. juli 1931. Ble senere nedlagt, men gjenopprettet 8. september 1947. Ikke togstopp etter 1. juni 1949, men holdeplassen ble ikke offisielt nedlagt før i 1971. Navnet var Breifoss frem til februar 1948.

30. Bardøla, km 250,87
Holdeplass opprettet 15. oktober 1947. Ikke togstopp etter 1. juni 1949, men holdeplassen ble ikke offisielt nedlagt før i 1971. Ved km 250,63 ble det anlagt et sidespor til Hansa bryggerier.

31. Geilo, km 252,74
Stasjon opprettet i forbindelse med Bergensbanens åpning 21. desember 1907. Stasjonen ble fjernstyrt fra 1. desember 1983. Både gods- og persontrafikken har vært mest relatert til turisttrafikken, som helt siden banens åpning har vært stor. Navnet var Gjeilo frem til april1921.

32. Ustaoset, km 264,67
Opprettet som holdeplass rundt 1912. Stoppested fra 20. juni 1913. Stasjon fra 1. november 1921. Fjernstyrt 29. juli 1983. Fra 15. desember 1963 til 7. desember 1964 var Ustaoset endepunkt for elektrisk drift. Stasjonen har hatt lite godstrafìkk. Persontrafikken har vært mest hytte- og turisttrafikk.

33. Haugastøl, km 275,30
Stasjon opprettet 10. august 1908. Fjernstyrt fra 29. juli 1983. Haugastøl ble utstyrt med svingskive for å kunne snu sneryddingsmateriell. Mest turisttrafikk.

ål 73 c

Bygningsmassen Gulsvik – Haugastøl pr 1979
Gulsvik Stasjon
Stasjonsbygning – Bygning 1. Oppført 1908
Godshus 2 1913
Godshus 3 
Privet 4 37
Smie 5 1927
Snekkerverksted 6 1954
Uthus (Redskap) 7
Lager 8 1946
Uthus 9 Garasje/Tilbygg /Uthus

ål 73

Flå Stasjon
Stasjonsbygning 1 1908
Privet 2
Brakke 3
Enebolig 4 1953

Austvoll Stasjon
Stasjonsbygning 1
Privet 2
Vanntårn 3
Brakke 4 1940

Kolsrud Stasjon

Bergheim Stasjon
Stasjonsbygning
Privet
Brakke 3 1955

ål 48
Ål ’48

Bromma Stasjon
Stasjonsbygning 1 1908
Privet 2
Uthus
Brakke 4 1913
Uthus 5

Liodden Stasjon
Stasjonsbygning 1
Privet 2 Garasje/Tilbygg/Uthus

ustaoset 57
Ustaoset ’57

Nesbyen Stasjon
Stasjonsbygning 1 1904
Godshus 2 1913
Privet 3
Oljebod 4 Garasje /Tilbygg /Uthus
Traktorstall 5 1953
Buss-Garasje 6 1968
Sag 7 1952
Verksted 8 1954
Materialbu 9
Bolig 10 1963
Bolig 11 1963
Lager/Verksted (Elektro) 1963
Traktorstall 13
Garasje 14

haugastøl des 64
Haugastøl des ’64

Svenkerud Stasjon
Stasjonsbygning 1 1910
Materialbod 2
Privet 3

Gol Stasjon
Stasjonsbygning 1 1908
Uthus 2
Godshus 3 1908
Tomannsbolig 4 1920
Uthus 5
Trallebu 6
Brakke 7 1947
Materialbu 8

gol

Torpo Stasjon
Stasjonsbygning 1 1908
Privet 2 1908
Materialbu
Uthus

gol påsken 49
Gol påsken ’49

Ål Stasjon
Stasjonsbygning 1904
Restaurant 1948
Godshus 3 1913
Godshus 4 1965
Visitorhytte 5 1946
Lok Stall 6 1949
Traktorstall 7 1952
Velferdsbygg 8 1949
Brakke 9 1952
Uthus 10
Vedskur 11 1952
Bolig 1 12 1914
Enebolig li 13 1914
Garasje 15
Lager 16 1957
Lager Verksted Traktorstall 17 1965
Snekkerverksted 18 1947
Uthus
Ål Funksjonærbolig 1 0619 111 1
Firemannsbolig 1 1 1948
Elektropers. Boliger
Tomannsbolig 2 1 1966
Tomannsbolig 3 2 1966
Granheim Vokterbolig
Enebolig 1 1919

geilo ca 50

Hol Stasjon
Stasjonsbygning 1 1911
Godshus 2
Lagerhus 3 1954
Tomannsbolig 4 1913
Uthus 5
Uthus 6

geilo 34

Geilo Stasjon
Stasjonsbygning 1 1930
Godshus 2 1963
Uthus 3
Brakke 4

gol 75 2

Ustaoset Stasjon
Stasjonsbygning 1 1924
Godshus 2 1924
Privat 3 1924
Lager A
Redskapshus 5
Traktorhus 6
Brakke 7
Uthus 8 1924
Enebolig 9 1902
Uthus 10 1902
Trallehus 11 1902

75

Haugastøl Stasjon
Stasjonsbygning 1 1903
Godshus 2 1903
Uthus 4
Stenbu 5
Brakke 6
Bolig I 7 1962
Bolig li 8 1962
Bolig Mi 9 1962
Tomannsbolig Slotfj 10 1904
Uthus 11
Redskapshus 12
Omformerstasjon 1965

607

55

50

gol 75