Flommen i Ål 1877 og Stortingets behandling av ødeleggelsene 

Angaaende Bidrag til Istandsettelse af nogle ved Vandflom beskadigede Bygdeveie i Aals Herred i Hallingdal. Dokument 58 Til Storthinget 1877 – Private Andragender ang. Bevilgning til Veianlæg m.v.. Ved Kongelig Proposition af 2den November 1876 er der for det nu forsamlede Storthing (Sth. Prp. No. 14) fremsat Forslag saalydende: «Regjeringen bemyndiges til at tilstaa Aals og Thorpe Sognes…