KRISTIAN ØVERVOLALSEIE 7— 12—1961
INNSPELA TIL HANS NESTEGARD

  1. Spr e. Lars Hølastøle
  2. Kåte Reiar
  3. Storelåtten Spr.
  4. Silkjegulen Spr.
  5. Skinntrøya, Spr.e. Myreguten
  6. Sumbreien Spr.e. S Sataøe
  7. Krullafuru, Spr
  8. Asle Knut, Spr (Fyrste del)

 

KRISTIAN ØVREVOLLSEIE 7-12-1961
Privatopptak — Hans Nestegard

1.   Asle—Knut, spr2.   Jørn-vrengje. Spr3.   Jon me hiten, spr .e. H. Kvanneberg
siste låtten K.ø. lærde av Kvanneb4.   Jotunlått, hall. e. H Kvanneberg5.   Kveldsstemning på Storestøle/Basken, spr6.   Søte Pøse, spr7.   Kristi Vangje, spr8.   Hall. e. Ola Dekko (byrjinga)

 

KRISTIAN ØVERVOLLSEIE 7-12-1961
Pr opptak. Eigar Hans Nestegard

1.   Hall e. Ola Dekko2.   Kjednbalen, spr3.   Sevlid’n4.   Asle—Myro, spr5.   Rustemann, spr6.   Rotneims-Knut7.   Gofalåtten, spr8.   Gamal Springar9.   Gro Gudmundsrud10.    Grålysingje, spr11.    Springar e. Ola Børtnes (ikkje Heile)

Opptak ved Hans Nestegard
Kristian Øvrevollseie1)   Spr.e. Ola Børtnes,2)   Den som rullar etter gu1vet3)   Låtten hennar Rande-Ambjørg4)   Spr e Silde—Per, på nedstilt5)   Ivar Jorde, Spr. på nedst6)   Asle Myro på nedstilt 7)   Raggsteindalslåtten, spr på nedst8)   Skøren, hall9)   Spr etter Silde-Per, nedstilt10)    Langåkeren, spr e J Husemoen på nedst.11)    Helsing til H. Nestegard (byrjinga)

KRISTIAN ØVREVOLLSEIE
07.12.1961
Opptak av Hans Nestegard, Hol.

01. Helsing til H. Nestegard
02. Reiselåtten (frå plate NRK)
03. Silkjegulen, spr.
04. Rotneims-Knut, hall.05. Den son rullar etter golvet, spr.06. Skøren,hall.

 

KRISTIAN ØVREVOLLSEIE
07.12.1961
Opptak fra NRK av Hans Nestegard, Hol.

01. Jon med hiten, hall.02. Spr.frå Hallingdal03. Kåte-Reiar,spr.04. Asle Øyno,spr.05. Bråta-Per, hall.e.Myreguten06. Kristi Vangje, spr.07. Tjednbalen, spr.08. Sylkjegulen,  spr.09. Spr.e.Myreguten10. Rotneims-Knut, hall.