Fotograf og meisterdansar Sigvat Tveito frå Ål

Av Olav Sataslåtten d.y. Fotograf og meisterdansar Sigvat Håkonsson Tveito vart fødd 15. februar 1889 i Ål, og han døydde i 1953. Han vart gift i 1922 med Margit Moe. Sigvat var bror til den mangeårige redaktøren for Spelemannsbladet, Torleiv Håkonsson Tveito (1901—1966) og langeleikspelaren Margit Håkonsdtr. Tveito Gunhildgard (1908—2003). Sigvat og Margit gifte seg…

Fotograf-familien Braaten fra Gol

Av Olav Sataslåtten d.y.  – 25. februar 2018. Fotograf Embrik Torkjellson Braaten Braaten (født 1866, død 1906) var sønn av Thorkel (Thorkild) E. Juven (som tok konens navn) og Aase Pedersdatter Braaten. Han var gift med Henriette H. Olsgaard (f. Kierulf), som også var fotograf. Fotograf Embrik T. Braaten med sønnen Per på fanget, Torkjell…

Frukthavene i Hallingdal på slutten av 1700-tallet

Av Olav Sataslåtten Presten og pomologen Christian Teilman skriver i 1797 følgende om fruktdyrkingen i Hallingdal: “Hallingdals bønder har allerede beygynndt, enogsaa uden oplysning, at giøre havedyrkningen til sin hovedsak nest fedriften. Dette arbeidsomme folk skulde snart drive havedyrkningen meget vidt, dersom kan gav dem kundskab og opmuntring. Og felere fjeldfolk, der udgiøre gemeenlig den…

Myllarguten til Sevat Tønder om «Fanitullen»

Arne Bjørndal fikk i samtale med spelemannen Ola A Strand fra Ål gjengitt en samtale som fant sted mellom Myllarguten og Tønder i Kristiania. Nedtegnelsen er en del av Arne Bjørndals samling. Tønder lærte spel av Myllarguten de gangene sistnevnte var i Oslo for å spille på marknan. Ola A Strand og Torleiv Strand lærte…