Melkeruta i Ål 1965

Melkeruta ble kjørt av Seilers Olsen. Seilers har trettens års erfaring i melkeforsyningens tjeneste og har budeienes fulle tillitt. I tillegg til melk fraktes det varer, brev og folk. Her er Seilers kommet til Lauvdalen og setergrendas budeier samler seg omkring ham. Sigrid Veslegard som har vært på seterbesøk. Lauvdalen Bjørg Veslegard var passasjer til…