Av Olav Sataslåtten d.y.

Lars L. Bergo d.y. som allerede hadde drevet med modellflyvning, skaffet seg tegninger til et seilfly fra Tyskland og gikk i gang med å bygge. Det lille skuret til Bergo ble snart for trangt, og virksomheten ble flyttet over til hønsehuset til bankkasserer Urholt, hvis sønn var en i den flokken som nå samlet seg om prosjektet, som
ble til Ål Flyklubb.

Da flyet sto ferdig våren 1934, ble det døpt «Mehank», som er stedets dialektord for mygg. Prøveflvvning og sertifisering skulle finne sted på Strandeforden, og flyet ble trukket opp i bakkene ved garden Søndre Strand. Nede på isen sto direktør Gulliksen ved flyfabrikken på Keller som sakkyndig, sammen med en skare ålinger. På gitt signal gikk Bergo utfor bakken, hevet seg over tak og telefontråder, for til slutt å lande på isen. Noe startutstyr hadde man ennå ikke, og virksomheten ble midlertidig henlagt til Finse, hvor det fremdeles var vinter. Senere fikk klubben sin vinsj for start fra isen, drevet med rem fra en gammel pedal-Ford.

Flyklubben i Ål var aktiv fram til krigsutbruddet. Drivkraften, Lars Bergo, falt som flyver i våre frie styrker, og virksomheten kom aldri skikkelig igang igjen etter krigen.

bergo norsk glidefly
Norsk Aero Klubb’s første glideflykurs på gården Alfaset i Østre Aker i 1932. Foran glideflyet «Spurven» står NAK’s første glide- og seilflyinstruktør Hans G. Lund. De fire elevene er fra venstre: H. Vogt, Lars Bergo (sittende) Christian Iversen og Bjarne Carlén.

ål flyklubb 3

Ål Flyklubbs selvbygde glidefly «Mehank» på Strandafjorden våren 1934.

«Noko av det vanskelegaste for klubben var å få tak i brukande materialar, for trevyrket måtte vera heiltkvistfritt, beinvaksi og utan motved. Det var gran dei skulle ha, og så å seia alle sagbruka i dalen fekk vitjing av klubben i Ål. For å skaffe seg kapital til det som skulle kjøpast, bygde klubbmedlemene modellfly som vart lodda ut. Det var noko av eit storarbeid som no var fullført. Det hadde gått med noko slikt som 1800 timar for å få det ferdig, vel 25 000 småspikrar var slått inn, og Mehank var limt av 5 000 smådelar.» —

mehank ringsaker kommuneMehank før 1940. Bildet tilhører Ringsaker kommune. 

Nedenfor:
Direktør Gulliksen fra Kjeller (med frakk og skalk) taler til medlemmene av Ål Flyklubb etter godkjennelse av flyet. Klubbformannen, Kragerud, ved skiene.

ål flyklubb en

Flyet hadde registreringsnummer LN-ABM, «Hols der Teufel» (Aal 1 1934. Registrert 01.12.34 Aal Fk, All Hallingdal, “Mehank”, 12.08.37
havari øra, 1db utløp 01.10.39, cld 06.02.41 som wfu. Lagret til
52/53 da restaurering ble påbegynt. Ikke gjort ferdig, restene ble
brent.

ål flyklubb 2

Lars Bergo:

Lars Bergo omkom på svenskeruten mellom Stockholm og Shetland sammen med Alf Kristian Hjort. Lars-minnesmerke på Klanten flyplass i Hallingdal. Lars Bergo rømde i januar førtien over fjellet ved røros til Sverige. Han blei overraska av snøstorm men kom etter mye strev fram til Stockholm. Derfra drog han så gjennom Russland, Tyrkia, Irak og Iran og kom seg om bord på ein båt til USA. Vidare til Canada og Little Norway. Der fekk han vidareutdanning som flygar, kom tilbake til England og blei satt til å fly Lodestar på Stockholmsruta. Denne flyruta transporterte flyktningar frå Noreg til England.

lars bergo

lars l bergo

gravsten bergo