Torpo hadde 40 avisabonnenter i 1883. Fra Ål ble det sendt ca 6000 brev i året

Om Oprettelse af et Postaabneri i Torpe Annex til Aals Prestegjeld, Hallingdals Fogderi, Buskeruds Amt. Torpe Annex havde ved sidste Folketelling 816 Indvaanere. I Torpe Annex underholdes et Postudtagersted, der ligger i Postruten mellem Hol og Gol, men hermed finde imidlertid de Korresponderende sig ikke tilfredsstillede, navnlig paa Grund af, at de ikke dersteds kunne erholde…

Ål flyklubb 1934-1939

Av Olav Sataslåtten d.y. Lars L. Bergo d.y. som allerede hadde drevet med modellflyvning, skaffet seg tegninger til et seilfly fra Tyskland og gikk i gang med å bygge. Det lille skuret til Bergo ble snart for trangt, og virksomheten ble flyttet over til hønsehuset til bankkasserer Urholt, hvis sønn var en i den flokken…