Thranebevegelsen i Hallingdal

Det var ikke bare i de nye lndustrisentrene i fylket at den faglige og politiske bevegelsen fikk økt omfang i det nye århundres første tiår. Anlegget av Bergensbanen som begynte i 1903, førte med seg en lignende utvikling i Hallingdalsbygdene. Anleggsarbeiderne rykket inn i dalen, hvor Høyre og Venstre til nå hadde radd grunnen alene….

Bondeopprøret 1818

Denne fortellingen er hentet fra boken «Fra Karl Johans Tiden : historiske Fortællinger», utgitt i 1899. Den gir interessante opplysninger om hva som faktisk skjedde i Hallingdal i forbindelse med opprøret. Transkripsjon og opphavsretten til denne ved Olav sataslåtten d.y. «Det var en Bonde i Nes Prestegjeld på Hedemarken, som het Halvor Hoel. Han var en…