Thranebevegelsen i Hallingdal

Det var ikke bare i de nye lndustrisentrene i fylket at den faglige og politiske bevegelsen fikk økt omfang i det nye århundres første tiår. Anlegget av Bergensbanen som begynte i 1903, førte med seg en lignende utvikling i Hallingdalsbygdene. Anleggsarbeiderne rykket inn i dalen, hvor Høyre og Venstre til nå hadde radd grunnen alene….

Bondeopprøret 1818

Denne fortellingen er hentet fra boken «Fra Karl Johans Tiden : historiske Fortællinger», utgitt i 1899. Den gir interessante opplysninger om hva som faktisk skjedde i Hallingdal i forbindelse med opprøret. Transkripsjon og opphavsretten til denne ved Olav sataslåtten d.y. «Det var en Bonde i Nes Prestegjeld på Hedemarken, som het Halvor Hoel. Han var en…

Knut Knutsen Heje (1852-1942) sine erindringer fra Flå

«Jeg er født en julenat paa gaarden Heje, Flaa, Hallingdal. Pietismen florerte hjemme i mine første leveaar. Det var ikke andet end «Guds ord» som maatte læses og det blev strengt paaset at dette paabud blev overholdt. Som eksempel kan nævnes at far i flere aar hadde været abonnent paa «Almuevennen», men da jeg var…

Oluf Ryghs forklaringer til gardsnavn i Hallingdal

Klikk på lenken for å åpne dokumentet: Forklaringer til gardsnavn i Hallingdal Oluf Rygh Av O. Rygh. Brukt ved matrikkelrevisjonen.  Ryghs arbeider ble brukt som kilde til bl a Ål bygdebok. Oluf Rygh (født 5. september 1833 i Verdal, død under feltarbeid i Ulefoss i Holla (nå Nome) i Telemark i 19. august 1899) var…

Arne Garborg i hallingkledu

«1911. 02. januar 1911. Drakk inn det nye Aare i Hallingdal denne Gongen. I Aal, hjaa Dr. Bruun. Der heldt eg Jol med, og hadde ei hyggeleg Jol. Det er gilde Folk, Bruuns. Frua klok, fin, grei, og tekkjeleg i alt sitt Lag, endaa ho hev Utearbeid nok (hev i 5 Aar von Formann i Ungdomslage)…