Utbedring av skolevesenet i Hallingdal 1861 – 1900

Denne oversikten er interessant også fordi den gir oss et innblikk i når de ulike skolebygningene ble satt opp, samt hvilke hus ble omgjort til skolehus. Opplysningene er hentet fra amstforhandlingene i Buskerud. Bildet er fra Løken skule i Hemsedal rundt 1910. Eigar: Hemsedal bygdearkiv.

Då Sundre sentrum vart lagt i oske

Paul Breiehagen fortel i boka ‘Hallingdal brannkasse 100 år : 1889-1989’ litt om då Sundre sentrum vart lagt i oske. Han skriv «Den største brannen gjennom tidene her i dalen var brannen på Sundre 11. mars i 1931. Seks store bygningar, praktisk tala heile sentrum då, vart lagt i oske på nokre timar. Det største…

Skattelister Hallingdal 1938

Skattelister 1938 Nes Skattelister 1938 Ål og Flå Skattelister 1938 Gol Hemsedal Hol Bildet er fra seteren til Lien landbruks- og husmorskole.