På jakt etter restene av Sirebrua på Torpo

av Olav Sataslåtten Den gamle Sirebrua på Torpo var et bindeledd på vegen mellom Numedal og Valdres. Nils Noss skriver i Dølaminne om den såkalte Valdrevegen, en fjellveg som gikk frå Tunhovd via Dyna ned til Ål ved Torpemoen og over Torpo ned Ridalen. Årsaken til at Sirebrua var viktig var naturligvis også som bindeledd…

Helaftens spillefilm fra 1926 fra Ål i Hallingdal

av Olav Sataslåtten I avisa Nationen 26. juni 1926 kan vi lese om noe så sjeldent som en filminnspilling oppe i Ål. Det er en helaftens spillefilm det er snakk om (stumfilm. Det interessante er at filmen bruker statister fra Hallingdal, og at den viser en scene med hallingdans. Som det fremgår av stillbildene fra…

«Dansen i Kroko» av Lars Opsata

Kroko ved Lya omkring 1935. Frå venstre: Olav Bøygard, Asle Arnegard med to av døtre-ne sine, so Knut og Arnfinn Bøygard, Knut Gunhildgard og spelemann er Per Sataslåtten. Heilt til høgre Halvor Bøygard. Olav Oppsato fortel i boka Den gamle stølen om Kroko ved Lya: «Namnet Lya er det mange som har undra seg over…

Planene om jernbane Leira-Torpo ble framlagt allerede i 1886

av Olav Sataslåtten På Hallingminne er det tidligere beskrevet forslag fra rundt 1921-1922 med tilhørende utredninger i Stortinget om en jernbanelinje mellom Torpo i Ål kommune i Hallingdal og Valdres. Ved nærmere granskning har jeg funnet dokumenter fra Stortinget som viser at en linje fra Leira i Valdres til Sire bro på Torpo i hva…