Dei gamle fortel – Høyr oldefar fortelje

Hallingdølen 22. desember 2018: OPP AV SKUFFEN, UT PÅ NETT: På 1950- og -60-talet gjorde hotelleigar Lars Hallingstad opptak av intervju med eldre hallingar på gamle spoleband. Olav Sataslåtten (t.v.) har det siste året jobba med å indeksere intervjua og leggje dei på nett. Her saman med Ola Terje Oleivsgard ved Ål bygdearkiv – Det er mange gripande…

Prestbrue i Ål

av Olav Sataslåtten Kor lenge det har vori bru over elva ved Sundre veit ingen i dag, men den fantes i alle fall i 1692, for det året vart Torstein Torsteinsson Noss Torkjellsgard 1650c—1720s «bøtelagd for hårdrag på Halvor Normann, og for å ha sprunge etter han med kniv “i vred hu” frå Sutøye og…