av Olav Sataslåtten.

Denne oversikten tar utgangspunkt i handelsregistrene for årene 1891-1939 –i alt 48 bind. Den er ikke komplett, ettersom en hel rekke firmaer fantes i Hallingdal som av en eller annen grunn ikke er oppført i Registeret. I oversikten er de aller fleste hoteller utelatt. Det samme er sølvrevfarmer, kraftverk og en del andre selskaper opprettet bl. a i tilknytning til hoteller.

Kristen Olsen Langslet åpnet landhandel på gården Eidal i Nes 2. januar 1891. Lars M. Meidell fortsetter driften av landhandel og trelasthandel på gården «Brovolden» i Nes under firmaet L. Meidell i januar 1891. Sander S. Tufte registrerte landhandleri kalt Torpe Handelssted 3. januar 1891. August Urholt landhandlerforretning fortsettes uforandret på Helgesbakken i Nes, 10 jan. 1891.

Nils Tollefsen Svenkerud melder at han fremdeles driver landhandel på Grimsgaard i Nes 16de januar 1891. Engebret Tostensen Sorteberg starter under firmaet Engb. Sorteberg landhandel i Ål, bopel Sundre 19. mars 1891. Tollef Tollefsen Sundre melder at han under firmaet Tollef Sundre etablerer landhandel på gården Solbakken i Hols herred, 16. mars 1891. Carl Adolph Nielsen etablerer landhandel på gården Sundre i Ål, 19. mars 1891. Svend Eriksen Tufte starter firmaet Sven E. Tufte landhandel på gården Helling i Hols herred 17. mars 1891. Mikkel Kolbjørnsen Lindeli og Erik Hansen Modalen etablerer landhandel under firmaet M. Lindeli & Co på gården Gulsvik i Nes. 3. april 1891. Ole Arnesen Bærgene den eldre etablerer firmaet Ole A. Bærgene Senior som landhandel på en plass under gårdene Haftun og Frøsager i Gol. 31 mars 1891.

Christoffer Halvorsen Bredok på Bredok i Gol etablerer landhandelen Chr H. Bredok 28de mars 1891. Ole Olsen Laugmanddokken etablerer landhandel under navnet Ole O.Laugmanddokken på sin bopel Laugmanddokken i Gol 31. mars 1891. Tollef Tollefsen Bjella etablerer landhandel under navnet Tollef T. Bjella på sin bopel gården Rødningen i Torpo den 7. april 1891.

Bjørn Wilhelmsen Eidsgaard etablerer landhandel på gården Eidsgaard i Gol under navnet B. V. Eidsgaard 20 mars 1891. Knut Jegersen Trøm etablerer landhandel på gården Løken i Hemsedal 29. januar 1891. Hans Edvard Berg melder 21. mars 1891 at han fortsetter driften av landhandelen han etablerte 1880 på Rolfshus i Gol under firmaet H. Edv. Berg. Ole Olsen Gislerud etablerer landhandleri på gården Gislerud i Flå 21. mars 1891.

Østvold utrer fra landhandelen Vold & Østvold, som har drevet handel i Nes herred. Forretningen fortsettes av Stenersen Vold under firmaet Ole S. Wold, bopel Børtnes i Nes, Hallingdal, den 9. mars 1893. Erik Trondsen Langehaug etablerer firmaet Erik T. Langehaug landhandel i Hemsedal 15. mai 1893, bopel Fosheim. Sander Sandersen Tufte etablerer handel i Ål under firmaet Sander S, Tufte, med bopel Skjerping 14. mars 1893.

Petter Tollefsen Svenkerud etablerer landhandel med samme navn i Nes 2. januar 1894. I skriv av 1894 melder handelsmann Knud Jægersøn Trøm at landhandleren han har drevet på gården Løken i Gol opphører. O. K. Bjøbergs landhandel på Bygdheim i Hemsedal opphører 1. januar 1895. John Aslesen Grøthe etablerer firmaet Joh. A. Grøthe på Bygdheim i Gol 23de januar 1895. Engebret Olsen Braaten etablerer landhandelen Engebr. O. Braaten på Storebraaten i Gol 25. januar 1895. Chr. A. Lien etablerer landhandel på gården Akerjordet i Hols Herred. Bopel er Akerjordet,15 febr. 1895.

Ole Haakonsen Sato den yngre etablerer landhandel på Nuben i Torpo under firmaet Ole H. Sato d. y. i 1896. Ole Knudsen Renslebråten etablerer firmaet Ole K. Renslebråten på Eidal i Nes den 11. juli 1896.

B. Enger etablerer landhandel 1. januar 1898 fra fast utsalgssted på gården Gulsvik under firmaet B. Enger 27. desember 1897. O. Nilsen og B. Enger sletter i desember 1897 firmaet Nilsen & Enger, som de etablerte januar 1898.

Ole Strand etablerer firmaet Ole Strand for handel på garden Nedrejorde i Votndalen i Ål 1898. N. Østvold etablerer landhandel i Flå 17 oktober 1898. Ole Aslesen Øino i Ål etablerer firmaet O. A. Øino på Sundre den 24 juli 1899.

Ole Nilsen Hoftun d. y. og Endre Nilsen Lie etablerer firmaet Hoftun & Lie Handel i deres bopeler på gården Hoftun i Gol i 1899. Knud Knudsen SørbøI starter firmaet «Knut K Sørbøl» i Gol, bopel «Tryhus» i Gol, 21. februar 1900. Kittil Tostensøn Kaupang starter firma for handel i Hol 19. april 1900. Bopel er «Ryg» i Hol. Gustav Enok Trulsen etablerer landhandelen G. T. Medbøen på gården Lindelien i Flå 1. oktober 1900.

Sander S. Tuftes forretning opphører 6 Januar 1902, meldt av Ambjørg O. Tufte. Engebretsen Dusegaard etablerer firmaet K. E. Dusegaard Landhandleri på «handelsstedet Skjerping» i Torpo 6. januar 1902. Endre Nilsen Lie etablerer handel med firmaet E. Lie i Gol 18de oktober 1902. Caspara Østvold, Heie i Flå etablerer handel 13. desember 1902. Endre Aslaksen Jondalen, Jondalen i Gol starter firmaet Endre Jondalen 13de novbr. 1902. Ole Olsen Nymoen, bopel Nymoen i Nes, etablerer landhandel i Nes under firmaet Ole O. Nymoen, Nes, 27de Oktober 1902. Ingrid Ask i Nes fortsetter driften av bedriften Amund K. Ask etter ektefellen 2. januar 1902.

Leopold Ratzkowsky, bopel gården Islandsrud i Nes, etablerer firmaet Leopold Ratzkowsky i Nes 27de Januar 1904. Leopold Ratzkowsky var født i Prøyssen i 1881. Han var sønn av Abraham Ratzkowsky, født i Suvalki i 1853, som vel kom til Norge på 1870-tallet. Leopold Ratzkowsky var barbermester på Rjukan i 1918, da han endret etternavn til Abrahamsen.

Asle Olsen Jeilo etablerer landhandel og bakeri på Kirkevold i Hol den 2. februar 1904. Henrik Ragnvald Bøe, bopel Solheimstøen i Flå, starter firmaet Ragnvald Bøe i Flå april 1904. Bjørn Thorsen Lien, bopel Trovald i Flå, starter firmaet Bjørn Lien i Flå 18de mai 1904. Ole Jægersen Trøim, bopel Trøim i Hemsedal, etablerer firmaet O. J. Trøim i Hemsedal 24de mai 1904. Gunhild Knudsdatter Thoen, bopel Gullingrud i Nes etablerer firmaet G. Thoen i Nes 4de juni 1904. Henrich Larsen Øverjorde, bopel Øverjorde i Hol, etablerer firmaet H. Øverjorde i Hol 8de juni 1904. Ole Arnesen Eidal, bopel gården Eidal, etablerer firmaet O. A. Eidal i Nes, juli 1904.

Caspara Østvold legger ned sitt landhandleri på Søndre Heie i Flå 1. januar 1905. Jette Karpol etablerer handel på gården Foss i Hols herred 21de februar 1905. Knut A. Hesla d. y. og Asle A. Hesla etablerer firmaet Hesla & co i Gol 6te juni 1905. Mathilde Enger etablerer landhandel på Granheim i Flå 27de oktober 1905. Ragnvald Vilhelmsen Bøes landhandel i Solumstøen i Flå opphører november 1905. Alma Gudsgaard starter landhandelen A. Gudsgaard på Hallingby i Ål 11. november 1905. Engebret Olsen Fekene, bopel Bruvolden i Hemsedal, etablerer firmaet E. O. Fekene i Hemsedal desember 1905. Ole Knutsen Kirkebøen, bopel Rødningen, Hemsedal, etablerer firmaet Ole K. Kirkebøen i Hemsedal 25. november 1905. Kittil Olsen Gullstein fra Hol etablerer landhandel under navnet K. O. Gullstein på gården Fladager i Hol 20/12 1905.

Kristen Arnesen Eidal, bopel Eidal i Nes, etablerer firmaet K. Eidal i Nes, 17de mars 1906. Torsten Knudsen Rotnem og Engebret Syversen Aaker, begge bopel Gol, starter firmaet T. Rotnem & co. 20de mars 1906. Barbo Jørgensdatter Svenkerud og Marie Jørgensdatter Svenkerud, bopel Nes, etablerer firmaet Søstrene Svenkerud på Nes 29de Mars 1906. Edvard Johannesen Grønvold etablerer landhandleriet Edv. J. Grønvold fra sin bopel på seteren Osestølen i Hol, 7de april 1906. O. A. Eidals handelsforretning i Nes opphører 27de april 1906. Ragna Loven starter på Fjeldberg i Hol handel 25de juli 1906.

Halvor Aslaksen Skogstad, bopel Skogstad i Gol, starter firmaet H. A. Skogstad i Gol 30. januar 1907. Endre Jondalen melder at han slutter med handel 28de januar 1907. Nub Olsen Østenson, bopel Gården Østenson i Nes, starter handel under firmaet Nub O. Østenson i Nes, 16de juli 1907. Landhandelen E. Lie i Gol opphørte 19de oktober 1907. Liv Golberg starter landhandel i Gols Ungdomsforenings hus under Hesla i Gol. 2. desember 1907. Martin Jalsen Akervold starter firmaet M. J. Akervold landhandel med kontor på Trommaldstøen ved Trommald brygge i Flå. 18de desember 1907.

Johannes Johannessen Herlikspladsen etablerer landhandlerforretningen J. Herlikspladsen på gården Fladaker i Gol 15de februar 1908. John Knudsen Intelhus starter firmaet John K. Intelhus med handel fra eget hus på Løken i Hemsedal 10de januar 1908. Halvor Olsen Bleiktvedt med bopel Skogstad, starter under firmaet H O. Bleiktvedt landhandel i Gol 9de januar 1908. Mathilde Engers landhandel på Granheim i Flå opphørte 1. juli 1908.

Asle Andersen Wad starter under firmaet Asle Wad handel i Flå, bopel Vik, Løkken, Flå, 6. juli 1909. Ola S. Hajem starter fra 10de November 1909 under firmaet Ola S. Hajem landhandleri på sin eiendom Nedrejorde i Votndalen. 8. november 1909.
Firmaet H. O. Løite på Løite i Ustedalen, Hol som drev landhandel opphørte 13. desember 1909. Martin Julsen Akervold landhandel på Trommaldstøen, Flå opphørte 30. desember 1909.

Ole Guttormsen Stabæk, bopel Tromaldstøen i Flå, starter firmaet O. Stabæk for landhandel i Flå 10. januar 1910. A. Hefte trer ved nyttår 1910 ut av den i felleskap drevne landhandelen Strand & Hefte i Ål. Ole Olsen Strand starter under firmaet O. O. Strand landhandel på sitt bosted Sundre i Ål i januar 1910. Ole Olsen Dokken og Stengrim Stengrimsen Frøisaak, begge boende på Hoftun i Gol, starter firmaet Dokken og Frøisaak i Gol.25. april 1910. Matias Kristensen Storø starter firmaet Matias Storø i Hol. Bopel Trageton. 5. novbr. 1910. Landhandelen Hesla & Co. i Gol opphørte ved utgangen av 1910. Asle Hesla, bopel Hesla i Gol, starter påny landhandel i Gol. 29de desember 1910. Firmaet H. Haraldsæth på Børtntes i Nes opphørte mai 1910. Det ble etablert 31. mars 1891.

Birgit H. Golberg etablerer firmaet Birgit Golberg for handel i Ole Slettemoens hus i Gol. 19. januar 1911. O. Slettos Landhandel på gården Sletto opphørte 1ste jan 1911. Ragna Loven slettet firmaet Ragna Loven i Hol 2. mars 1911. Kjøpmannsforretningen på gården Helling i Hol, som hittil hadde vært drevet Sven E. Tufte, er overtatt av sønnen Erik S. Tufte. 10. april 1911. Nub Olsen Østenfor sitt firma i Nes opphørte 18. august 1911. Nils Nilsen Østenfor, bopel gården Velta i Nes, etablerte landhandlerforretning i Nes 18de august 1911. Chr. P. Thorberg, bopel gården Brovolden i Nes, starter landhandel under firmaet Chr. P. Thorberg i Nes 16de oktober 1911. Arne Eidal som bodde i Halgrim Eidals hus i Nes etablerer handel under firmaet Arne Eidal 31. oktober 1911.

Landhandleriet H. Øvrejorde på Geilo opphørte 19de Juli 1912. Tøger Tøgersen Kronen bosatt på Sundre i Ål etablerer landhandel i Ål under firmaet T. T. Kronen. 26. novbr. 1912.

Erik S. Tuftes landhandel på gården Helling i Hol opphørte fra 11. februar 1914. Lars Knutsen Odinsgaard, bopel Bjerringgården, Nes, etablerer landhandel i Nes under firmaet L. Odinsgaard 16. februar 1914.

Leander Engebretsen Buøen starter handel i Flå 3. februar 1915. Engebret L. Buøens landhandel drevet på gården Vol i Øvre Flå opphørte fra 1. januar 1915. Fru Hilda Kronen, Ål etablerer under firmaet H. Kronen kjøpmannsforretning i Hol 18. februar 1915.

Firmaet O. A. Øino i Ål opphørte fra 1. april 1916. Ole Aslesen Øino og Ole Bottolfsen Ødelien, begge bosatt på Sundre i Ål etablerer firmaet Øino & Ødelien 1. april 1916. Christian Arnesen Lie, bopel Børtnes i Nes, etablerer landhandelen Chr. A. Lie 12. april 1916. Gudrun Arvidsdatter Nordhagen, bopel Børtnes i Nes, starter handel under firmaet G. Nordhagen i Nes, 1. mai 1916. Petter Jacobsen starter handel på Geilo 4. oktober 1916.

Nes kinematografselskap A/S etableres 29. mars 1917 med styremedlemmer kjøpmann Arne Eidal, adr. Nes, tannlege Asbjørn Kjørstad, adr. Nes, varamann Knut Langslet. Kristi Teigen, bosted Haakenset, fortsetter handelen etter sin avdøde ektefelle Johs. H. Teigen i Hol under samme navn Johs. H. Teigen, 15. mars 1917.
Marte Langeland, bopel Sundre i Ål etablerer firmaet Marte Langeland i september 1917.

«Samhald» kooperative handelslag etablerer assortert handelsvirksomhet på Samhald i Ål 19. september 1919. Laget har et grunnfond på kr. 3000,00 samt en innskuddskapital på kr. 3000,00, fordelt på 60 andeler å kr. 50,00. Herav er kr. 2000,00 fullt innbetalt, mens det resterende skal være innbetalt innen 1ste januar 1919. Ytterligere tegning foregår. Som bestyrelse er valgt: Ola L. Haug, Erik O. Brattegaard, Sigvat Tveito, Haakon O. Veslestøl og Thor M. Veslegaard, samtlige er boende i Ål. Av disse er Ola L. Haug formand, E. Brattegaard, Nestformand, Sigvat Tveito forretningsfører.

Engebret Knutsen Ødegaard, bopel Stavn i Flå, etablerer landhandleriforretning i Flå herred under firmaet Engebret Ødegaard. 11. mars 1919. Lutlaget Ål Tjørefabrik etableres 8. mars 1919. I styret er Arnfinn Breie, Tjerndalen, Ål. Asle Perstølen, Sunde, Ål. Selskapet Hols Mølle etableres 19. sept 1919. Selskapets styre består av følgende gardbrukere i Hol: O. Reinton, Hols St. Knut T. Tufte, Hols St. Svein Nestegard, Hol.

Karl Molin og Knut N Langslet etablerer firmaet Molin & Co Kjøpmandshandel i Nes. 10. febr. 1920.

A/S Gjeilo Automobillag etableres 1920 med styre sammensatt av Lars Olsen Gjeilo og Knut L. Svengaard i Hol og Reiar M. Aasberg i Dagalid. Askjehavere: J. Klem, Gjeilo, Lars Olsen, Gjeilo, Ole Guttormsen, Flatager, Knut Larsen Svengaard, Gjeilo, Reiar Magnusen Aasberg, Dagalid, og Tollef Guttormsgard fra Skurdalen.

Halgr. Berg, Nesbyen, starter firmaet Halgr. Berg, kjøpmannshandel i Nes. 2. mars 1920. Halgrim Arnesen Eidal på Nesbyen starter møbel og annen handel i Nes 14. mai 1920.

Gol samvirkelag med styre: 1. lærer O. Rimeslåtten, Herad skole, 2, gårdbrukerne Anfin Stake, 3. O. K. Viko, 4. Knut Strand, 5. baneformann Løken, Gol st., 6. gårdbr. O. A. Eiklid, 7. gårdbr. E. O. Slaatto, 8. fabrikant M. Rustberggard, 9. gårdbr. Tyge Bakken og bestyrer Arne Haugeplass, Rolfshus — alle i Gol. 7. juni 1920.

Gulsvik Samvirkelag etableres 14. april 1920. Lagets styre består av: l. Gustav Trulsen Medbøen, Gulsvik Flaa. Adolf Andersen, Gulsvik i Flaa. Endre Tomassen Natvik, Gulsvik Flaa. Torger Johansen, Gulsvik i Flaa. Ole Ellefsen Myrva, Gulsvik i Flaa. Mikkel Kolbjørnsen Lindeli, Gulsvik Flaa. Olav Torbjørnsen Tragethon, Gulsvik, Thor Kolbjørnsen Buøen, Gulsvik Flaa. Thorleif Knudsen, Gulsvik i Flaa, Anders Engebretsen Tufte, Gulsvik Flaa.

Torpe samvirkelag etableres 14. april 1920. Styret består av Lars Botolfsen Bråtalien, formann. Ole Sevatsen Opheim, nestformann. Engebret Engebretsen Barskrind. Rasmus Rasmussen Opheim. Erik Bjørnsen Opheim. Lars Olsen Skjerping. Erik Torkelsen Sire. S, Sander Tufte. Peter Simon Halvorsen, samtlige i Torpe

Flaa Samvirkelag 15. mars 1920. Lagets styre bestar av: Ole Svendsen Ødegaard, Kalsrud st. i Flaa. Torleif Olsen Brattegaard, Flaa st. Flaa. Kristoffer Guttormsen Grimeli, Evjen i Flaa. Ole Augustsen Østdahl, Odden i Flaa. Thor Olsen Rime, Kvie i Flaa. John Johansen Buøen i Flaa. Kristen Olsen Listøen, Listøen i Flaa. Asle Andersen Wad, Solvang i Flaa.

Ål kooperative handelslag etableres den 12. juli 1920. Formålet er å drive kooperativ kjøpmannshandel på Sundre i Ål. Handelslaget er tilsluttet «Norges kooperative landsforening». Arne Solheim, O. Ødelien og Olav O. Strand er i overensstemmelse med statuterne bemyndiget til å tegne og forplikte selskapet. Bestyrelsen består av: Arne Solheim (formann), Olav O. Strand, O. Ødelien, Hans Gjørud, H. Rustad, Harald Andresen, Ola K. Lien og Per K. Braata.

Nes Kinomatograf A/S er oppløst den 24. des. 1920.

Rotneim samvirkelag etableres 2. mars 1921 med styre lærer O. T. Brennhovd, Rotneim skole, gårdbrukerne Engebret Slaatto, O. Haavelmoen, Kaare Rotneim, Knut Otterdokken, byggmester A. Rusberggard, gårdbrukerne O. H. Bakko, O. O. Rudningen, Knut Ursdalen og bestyrer Knut O. Strand, alle i Gol.

Nes kooperative handelslag etableres 6. mars 1921. Laget har dette styret: 1. Erlend Sæteren, 2. bonde Peder Meås, 3. bonde Lars Halvor Hagen, Tunhovd, 6. byggmester Paul Arnesen, 7. lærar Ivar. Tæum, 8. bonde Ole Ulsaker, 9. bonde Kr. Stenmoe og styraren er Tollef Mathismoen.

Viking Styve etablerer Usta Handelsbod (Styve) på Ustaoset i Hol 1921. Olava Styve etablerer firmaet Styves Handelsforretning i Hol, den 21. januar 1921. A/S R. Brusletto & Sønner, fabrikat og omsetning av Ijå og andre landbruksredskaper. 23. april 1921. Selskapets består av: Rognvald Olsen Bruslettu. Sigurd Mikkelsen Haugen og Lars Rognaldsen Brusletto. Jørgen Syversen etablerer firmaet J. Syversen i Nes 8. november 1921.

Stavn handelslag etableres 13. februar 1922. Styret består av Engebret Knutsen Ødegaard, Erik Engebretsen Tollefsrud og Lars Hansen Lien. Nes Dampsag og Høvleri AS etableres april 1923. Selskapets styre består av: Kr. Høva, M. Haga, P. Kvareteig. Vara:Landh. Nymoen, Byggmester Paul Arnesen, Handelsbestyrer Tollef Mattismoen. Svein Eidal starter landhandel i Rukkedalen desember 1923.

A Olsagaard starter handel i Gol 15. desember 1924. Elfrida Brinc Tønnesen melder at hun vil starte handel i Nesbyen 13. mars 1924. Brødrene Lundgaards Cycle- og Motorverksted i Ål etableres 1. april 1924. Gunhild Berg etablerer Flaa Manufakturforretning 28. april 1924. Olav Mørkve overtar Usta Handelsbod 12. mai 1924. Kari Grefsgaard starter Smør & Ostutsalget Special på Nesbyen 5. november 1924.

Kristi Teigen Haakonsæt avvikler forretningen Johs H Teigen i Hol 2. mars 1925. Halvor J Haakonsæt overtar driften under navnet Johs H Teigens eft. Kari A Lie starter firma under samme navn i Flå 14. april 1925. Hol Spareforening blir til Hol Handelslag 16. mai 1925. Knut Braaten starter firmaet Installatør Knut Braaten i Ål 3. juni 1925. Haugastøl Kjøpmansforretning (Corneliusen & Strid) starter på Haugastøl i Hol 8. mai 1925. Andreas Klem registrerer handelsvirksomhet fra Dr Holms Hotell på Geilo 3. august 1925.

Firmaet Molin & Co i Nes opphører 13. januar 1926. Margit Mjølid etablerer handel i Nes 25. januar 1926. Geilo Sportsforretning ved Gunnar Hvammen etableres 8. febr 1926. P.l. Vareberg etableres i Ål for salg av jernvarer, isenkram, malervarer og sportsartikler 27. februar 1926. K.J. Ødegaard etablerer handel i Nes 1. juli 1926.
N. Pytten starter landhandel i Herad i Gol 29. november 1926.

Ustaoset hotell registreres i handelsregisteret 4. januar 1927. F.T. Bakken starter forretning på Bergheim i Nes 20. juni 1927. «Robro Landhandleri J.A. Bratland» startes på Ødegårdene i Gol 26, juni 1927. Gjeilo Automobillag oppløses 6. august 1927. Hagafoss Handel etableres i Hol 27. sept 1927, med Svein Nestegard og Sverre Reinton i styret. Aktiebakeriet på Geilo oppløses 24. nov 1927. Hallingdal Meieri etableres i Ål 29. oktober 1927.

O.M. Kirkedel etablerer Heimdal Landhandleri i Votndalen i Ål 27. febr 1928.
Synnøve Hagen starter firma i Nes 18. april 1928. Erik O Wøllo og Margrete Wøllo etablerer handel i Nes november 1928.

Leif Øyno starter skoforretning i Ål 9. januar 1929. Olaf M.E. Olsen etablerer herrekonfeksjon på Ustaheim på Geilo 24. mai 1929. Tollef Roe etablerer handel i Gol 12. juni 1929. S.K. Sandanbråten starter forretning i Nes 5. juli 1929.

Asle Bergo etablerer firma for handel i Ål 8. mai 1930.

Tuv samvirkelag i Hemsedal etableres 9. februar 1931. Marta Sevre starter handelsvirksomhet i Nes 19. mars 1931. Lutlaget Perstølen & Opheim etableres i Ål 1. juli 1932. Torleiv Perstølen var med i styret i tillegg til Ola P og Opheim.

Sissel Hovdegard starter broderi- og manufakturforretning i Ål 9. mai 1932. Chr. P Thorbergs bok- og papirhandel registreres i Nes 1. oktober 1932. Gunnar Thorberg registrerer forretning i Nes 7. oktober 1932.

Nesselqvist & Co etableres for bil- og sykkelrekvisita i Nes 27. juni 1933. Firmaet opphører februar 1934. Kari A Lie registrerer handelsdrift i Nes 12. januar 1934, og firmaet hennes i Flå opphører. E.K. Hilde starter landhandel i Flå 25. januar 1934.
Magda Gulbrandsen starter handel i Nes 6. febr 1934. Knut O Strand registrerer firma for handel i Gol 19. februar 1934. Kari Grefsgård registrerer handel på Geilo 7. april 1934. Ødegård Handelslag i Gol nevnes for første gang i Handelsregisteret 13. april 1934. Gol Verktøi & Sportsforretning etableres 5. mai 1934 av Ola Haraldset, Engebret Syversbråten og Ole O Haraldset Jr. G. Hvammen registrerer forretning på Ustaoset 15, juni 1934. Geilo Kolonialforretning etableres av Torleif O Løver 26. juni 1934. Bernhard Hansen Berg etablerer firmaet Bernh. Berg i Ål 12. november 1934.

Milli Øiens Fruktforretning etableres på Sundre i Ål 4. febr 1935. Star Fruktforretning etableres på Geilo av Astrid Jansen 20. august 1935. Sunhov Handelslag etableres i Hol 19. sept 1935. I styret er Anders T. Moen, formann, John E. Augunset, næstformann, Arne L. Haugen, Hallvard Larsgard, Ole T. Rakstendalen.
Handelslagets bestyrer er Peder K, Ulsaker. K. Eidal etablerer landhandel på Bergtun i Rukkedalen i Nes 25. nov 1935.

Fabrikken O Wiken AS registreres i Nes 8. januar 1936. Geilo Turisforretning registreres av Rolf Breeder 30. mai 1936.

Hallingdal Husflidcentral registreres som lutlag 1. juli 1936, « som har til fyremål å hjelpa upp husfliden og heimearbeidet, utvikle virketrangen, prøve få dei heimelaga ting meir i bruk og få avsetnad tå slike varor innanfor dalen og elles vidare utover. Det er 7 styresmedlemer : S. Langehaug, Gol, formann. H. Gjengedal, Gol, næstformann. Fru Birgit Ingebrigtsen, Geilo. Fru Kaja Bruun, Ål. Tor Myre, Nes. E. Sæteren, Nes. Einar Lilleløkken, Flå. Varamenn: Anna Gjerstad, Gol. S. Livgard,Hemsedal. Lars Fossgard, Geilo. Anna Haug, Torpo. A. Haug, Torpo. Fr. Mogstad, Nes. Henrik Tollefsrud, Flå. Som styrar er tilsett Olav Slettemone, Gol».

Gol Meieri og Nes og Flå Meieri registreres 3. oktober 1936. H.M. Haugen registrer kjøpmannshandel på Geilo 10. desember 1936. Knut S Lie registrerer alminnelig handel i Nes 30. des 1936.

Arne Neraal etableres som firma i Nes 2. mars 1937. Innehavere Arne Neraal og Ola Haraldset. Hans Lysenvoll starter handel på Børtnes i Nes 17. sept 1937. Nesbyen Mote & Manufaktur etableres av Margit Gjertrud Hilde 29. sept 1937. Bjørn Engers Eft etableres på Granheim i Flå 18. oktober 1937.

Ivar Ingebrigtsen registrer firma for handel på Geilo 4. april 1939. Geilo Kolonialforretning endrer navn til Geilo Kolonialforretning og Herreekvipering 21. april 1939. Gol Bilselskap for drift av bilruter etableres 15. april 1939. Robro Landhandleri opphører i juni 1939. Myking Kolonial ved O.A. Eidal etableres 20. juni 1939, men slettes i sept. Aksjeselskapet Ål Bilverkstedet etableres 28. sept 1939 av S.S. Sorteberg og Olaf Ruud.

Denne oversikten er opphavsrettslig beskyttet under Creative Commons lisens D) CC BY-NC (Attribution-Non-Commercial). Det betyr at du kan sitere fra den, men ikke uten oppgi Olav Sataslåtten som kilde. Kommersiell gjenbruk tillates ikke.

Bildet: Geilo Handelslag 1914. Foto: Olav Reinton. Hol bygdearkiv.