Av Olav Sataslåtten

Den 9. Okt. Kl. 5.30 gikk det første toget fra Voss til Ustaoset for å møte et annet tog som kom fra Gulsvik.

Ved Ustaoset knyttet kl 12.00 de to overingeniørene Skavland og Støren skinnene fra den østenfjeldske og den vestenfjeldske siden sammen.

Bivånet av de to overingeniørene samt en stab av ingeniører, funksjonærer og innbydde ble sporet knyttet sammen etter en kort tale av hr. Støren.

Deretter spilte et musikkorps Fedrelandssangen, og de siste skruene ble skrudd fast av de to overingeniørene.

Herr Skavlan holdt deretter en stemningsfull tale, hvor han poengterte at nå var de to landsdelene forent.

Det var gått et tiår siden det første skuddet drønnet i Gravehalsen.

Et tre ganger tre hurra for Bergensbanen ble etterfulgt av dynamittsalver og lokomotivenes fløyting.

Pastor Geelmuyden fra Nes holdt deretter en tale. Klokken 5 om ettermiddagen kom toget tilbake til Finse, hvor forfriskninger ble inntatt.

Derfra fortsatte ferden til Myrdal, hvor det om kvelden var fest på Vatnahalsen hotell.