av Olav Sataslåtten

Denne listen er generert ut fra sammenstilling av opplysninger fra Emigrantprotokollene i Digitalarkivet. Den presenteres i Excel og PDF-format.

Siden listen inneholder datoer både før og etter 1.1.1900 – er det umulig for EXCEL å sortere på dato. Slik som lista er idag – vil den gi korrekt familesammensetning dersom kolonne 1 er i rekkefølge.

Stor takk til Jan Warberg som har gjort den store jobben med å strukturere disse filene.

Klikk for å åpne:
I Excel: Med rekkenummer-emigranter-ål
I PDF: Med rekkenummer-emigranter-ål

Det er ein rekke personer som utvandra frå Ål som ikkje er registrert i Emigrant-protokollene. T.d. vil ein ikkje finne ein av dei mest kjende utvandrarane, Gro Gudmundsrud, der.

Befolkningen i Ål ut fra folketellingen 1876 utgjorde 3360 personer.
I perioden 1867-1899 ble det ut fra opplysninger i Digitalarkivet født 2,693 personer i Ål.  Av disse var 1222 kvinner og 1,471 menn.
I samme periode, 1867-1899, utvandra det iflg Emigrantprotokollene fra Ål 1724 personer. Av dei som utvandra var omlag  800-900  kvinner og omlag 1300-1400 menn (definert som kvinner/menn sjøl om mange av dei var spedbarn/barn.

Fødte i Ål:
Perioden 1800-10: 626 personer
Perioden 1810-1820: 624 personer
Perioden 1820-1830: 823 personer
Perioden 1830-1840: 1069 personer
Perioden 1840-1850: 1,494 personer
Perioden 1850-1860: 2,047 personer
Perioden 1870-1880: 671 personer
Perioden 1880-1890: 966 personer
Perioden 1890-1900: 1,158 personer

Utvandra i perioden 1867-1899 ut frå aldersgruppering:
268 personer mellom 0-9 år
371 personer mellom 10-20 år
682 personer mellom 20-30 år
207 personer mellom 30-40 år
84 personer mellom 40-50 år
62 personer mellom 50-60 år
33 personer mellom 60-70 år
15 personer mellom 70-80 år
2 personer personer over 80 år.

639 av dei som utvandra var m.a.o under 20 år. 889 av dei som utvandra var mellom 20 og 40 år. I aldersgruppa 0 til 40 år utgjorde med andre ord dei under 20 år nesten 70% av dei som utvandra.

Bildet viser SS Angelo i Kristiania før det legg ut for Hull.