PA Munchs detaljerte kart frå 1845 -som også inkluderer Hallingdal

Klikk på lenka for å laste ned kartet: Kart PA Munch 1845 Hallingdal i PA Munchs håndskrevne «Indberetning om hans i somrene 1842 og 1843 med Stipendium foretagne Reiser gjennem Hardanger, Numedal, Thelemarken m.m» Av Olav Sataslåtten Peter Andreas Munch (født 15. desember 1810 i Dronningens gate 12 i Christiania, død 25. mai 1863 i…