Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930

Dokumentet er på 174 sider, og du kan laste det ned og søke på t.d. etternamn. Klikk på lenka: Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930 Bildet viser slåttonn på mellom Larsgard i Hovet.  Frå venstre: Birgit f 1897, Kittil f 1895, Olav f 1899 og Guridf1901. Faren Svein K Larsgard sit på slåmaskinen….

«Thor Villand» av Lars Reinton

«Ein av desse beste forteljarane i Hol i det 19. h.å. var Tor Villand, fødd 1806, avliden 1897. På den eine sida var han av gamal god ætt i bygda med gode tradisjonar. Faren døydde då han var liten, og Tor levde dei fyrste barneåra med mora, som vart kalla «Lybekka”, fordi ho budde i…

Melding av Svein Nestegards lausdans i Bergen 1903

av Olav Sataslåtten Tidligare har eg skrive om då Hans Nestegard vann mesiterskapet i lausdans i Vestmannalaget i Bergen i 1905, men frem til no har me ikkje hatt noko referat frå den gongen han tok andrepremie der burte i 1903. Når eg no omsider har funne Sogn tidende si melding av Svein sin dans…