Kolorerte bilder frå Ål og Hol

Disse bildene er kolorerte av Olav Sataslåtten som del av et større prosjekt. Billedbehandlingen og det påfølgende resultatet er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke spres på nett eller i andre publikasjoner uten samtykke fra rettighetshaver.