Gamle Hol i farger

Kolorering utført av Olav Sataslåtten. Han har benyttet applikasjoner som gjør bruk av kunstig intelligens. Det er programvare som er «trent» i å gjenkjenne variasjoner i svart/hvitt-bildene, og programmene analyserer originalene basert på makinlæring,  for derigjennom å komme frem til mest mulig korrekt reusltat; med andre ord slik det engang var. Opphavsretten til de kolorerte…

Glasplatefotografiane til Ola A Strand i Ål bygdearkiv kolorert

Desse bilda er ein del av Ål bygdearkiv sin samling, og dei er kolorerte av Olav Sataslåtten på frivillig, ulønna basis som eit samarbeidsprosjekt mellom Ål bygdearkiv og han. Det er Ål bygdearkiv som står som eigar av desse bilda, og kvar og ein kopiering på nett eller i publikasjonar kan ikkje skje utan i…