Gamle Hol i farger

Kolorering utført av Olav Sataslåtten. Han har benyttet applikasjoner som gjør bruk av kunstig intelligens. Det er programvare som er «trent» i å gjenkjenne variasjoner i svart/hvitt-bildene, og programmene analyserer originalene basert på makinlæring,  for derigjennom å komme frem til mest mulig korrekt reusltat; med andre ord slik det engang var. Opphavsretten til de kolorerte…