Teikningar av Ål stavkirke

Georg Andreas Bull (1829–1917) var ein norsk arkitekt og stadskonduktør i Kristiania frå 1865 til 1903. Bull arbeidde med bygningsarkeologiske undersøkingar for Fortidsminneforeninga i perioden 1851–1855. Ål stavkyrkje var ei mastestavkyrkje (stavkyrkje med heva midtrom) som stod i Ål i Ål kommune, rive i 1880, same året som Ål kyrkje vart teke i bruk. Ein portal frå…

Teikningar av Nes stavkyrkje 1848-1860

Teikningane er ein del av Riksantikvarens samling, og er henta derifrå. Nes stavkyrkje var ei stavkyrkje på Nesbyen i Hallingdal. Stavkyrkja vart riven i 1864, to år etter at dagens Nes kyrkje vart innvigd. Stavkyrkja låg om lag 500 meter nordvest for dagens kyrkje, og ein kan framleis sjå tufta. Eit skilt på staden daterer…