Kven var heimels-mennene til Ivar Aasen då han var i Hallingdal i 1852?

av Olav Sataslåtten Ivar Aasen skriv i si dagbok i 1852: «Til Torpe (i Aal). Vanskeligt at faae Skyds. 15. Til Sundre. Standset hos Lensmand Pleym. Sammen med Skriver Gude, Lensmand Hammersbøen og fl. Besøg hos Klokker Iversen. 16. Tilfods til Næstegard [ ! ] i Hoel, at besøge Tord Villand. Besøg hos Hammersbøen. 17….

Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930

Dokumentet er på 174 sider, og du kan laste det ned og søke på t.d. etternamn. Klikk på lenka: Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930 Bildet viser slåttonn på mellom Larsgard i Hovet.  Frå venstre: Birgit f 1897, Kittil f 1895, Olav f 1899 og Guridf1901. Faren Svein K Larsgard sit på slåmaskinen….

«Thor Villand» av Lars Reinton

«Ein av desse beste forteljarane i Hol i det 19. h.å. var Tor Villand, fødd 1806, avliden 1897. På den eine sida var han av gamal god ætt i bygda med gode tradisjonar. Faren døydde då han var liten, og Tor levde dei fyrste barneåra med mora, som vart kalla «Lybekka”, fordi ho budde i…