Teikningar av Ål stavkirke

Georg Andreas Bull (1829–1917) var ein norsk arkitekt og stadskonduktør i Kristiania frå 1865 til 1903. Bull arbeidde med bygningsarkeologiske undersøkingar for Fortidsminneforeninga i perioden 1851–1855. Ål stavkyrkje var ei mastestavkyrkje (stavkyrkje med heva midtrom) som stod i Ål i Ål kommune, rive i 1880, same året som Ål kyrkje vart teke i bruk. Ein portal frå…

Teikningar av Nes stavkyrkje 1848-1860

Teikningane er ein del av Riksantikvarens samling, og er henta derifrå. Nes stavkyrkje var ei stavkyrkje på Nesbyen i Hallingdal. Stavkyrkja vart riven i 1864, to år etter at dagens Nes kyrkje vart innvigd. Stavkyrkja låg om lag 500 meter nordvest for dagens kyrkje, og ein kan framleis sjå tufta. Eit skilt på staden daterer…

Fjeldberg hotel på Haugastøl

av Olav Sataslåtten Fjeldberg hotel på Haugastøl brente ned 11. juli 1913. I følgje avisnotisar eksisterte hotellet i alle fall i 1912. Fjeldberg turisthotel var eit toetasjers trehus. I første etasje var det tre rom og kjøkken, og i andre høgda var det fem rom. Då hotellet brann var det 12-14 gjester som oppheldt seg…

Kven var heimels-mennene til Ivar Aasen då han var i Hallingdal i 1852?

av Olav Sataslåtten Ivar Aasen skriv i si dagbok i 1852: «Til Torpe (i Aal). Vanskeligt at faae Skyds. 15. Til Sundre. Standset hos Lensmand Pleym. Sammen med Skriver Gude, Lensmand Hammersbøen og fl. Besøg hos Klokker Iversen. 16. Tilfods til Næstegard [ ! ] i Hoel, at besøge Tord Villand. Besøg hos Hammersbøen. 17….