Kven var heimelsmennene til Ivar Aasen då han var i Hallingdal i 1852?

av Olav Sataslåtten Ivar Aasen skriv i si dagbok i 1852: «Til Torpe (i Aal). Vanskeligt at faae Skyds. 15. Til Sundre. Standset hos Lensmand Pleym. Sammen med Skriver Gude, Lensmand Hammersbøen og fl. Besøg hos Klokker Iversen. 16. Tilfods til Næstegard [ ! ] i Hoel, at besøge Tord Villand. Besøg hos Hammersbøen. 17….

Livet på Sundre i gamal tid i farger

Sissel og Eirik Kirkedelen med borna heime på Skandsen  (søre Sundre). Kirkedelen kjøpte Skandsen i 1912 for 4.500 kroner. Han bygde på huset og leigde bort andre høgda. Sjølv flytta Eirik og familien inn i det som hadde vore Skansestova. Sissel hadde styrt telefonsentralen på Sundre frå starten i 1895, og no tok ho med…

Handelen på Sundre før i tida i farger

Urholtgeila var «navlen» på gamle Sundre, Men rundt plassen som vart kalla Urholt- geila, var det bygt utan plan. På sørsida låg Sundre Hotel vegg i vegg med Tingstugu. I krysset Nigardsvegen/stasjonsvegen låg forretningsgarden til Hajem. Vest for Urholtgeila stod Skrienhuset. Rett over vegen for Skrienhuset stod to store tømrabygningar, Pleymshagen og Urholtbua. Guri Hovdegard…

Axel Lindahls bilder fra Hallingdal rundt 1890 kolorert

Axel Theodor Lindahl (1841-1906) var en svensk fotograf som arbeidet i Norge fra 1883. Hans landskapsbilder holder uvanlig høy kvalitet og han var en av de viktigste fotografene på slutten av 1800-tallet i Norge. Sammen med Knud Knudsen etablerte Lindahl landskapsfotografiet i Norge og medvirket til oppfatningen av det typisk norske landskapet. Før Lindahl og…