Gamle Hol i farger

Kolorering utført av Olav Sataslåtten. Han har benyttet applikasjoner som gjør bruk av kunstig intelligens. Det er programvare som er «trent» i å gjenkjenne variasjoner i svart/hvitt-bildene, og programmene analyserer originalene basert på makinlæring,  for derigjennom å komme frem til mest mulig korrekt reusltat; med andre ord slik det engang var. Opphavsretten til de kolorerte…

Glasplatefotografiane til Ola A Strand i Ål bygdearkiv kolorert

Desse bilda er ein del av Ål bygdearkiv sin samling, og dei er kolorerte av Olav Sataslåtten på frivillig, ulønna basis som eit samarbeidsprosjekt mellom Ål bygdearkiv og han. Det er Ål bygdearkiv som står som eigar av desse bilda, og kvar og ein kopiering på nett eller i publikasjonar kan ikkje skje utan i…

Kolorerte bilder frå Ål og Hol

Disse bildene er kolorerte av Olav Sataslåtten som del av et større prosjekt. Billedbehandlingen og det påfølgende resultatet er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke spres på nett eller i andre publikasjoner uten samtykke fra rettighetshaver.

Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930

Dokumentet er på 174 sider, og du kan laste det ned og søke på t.d. etternamn. Klikk på lenka: Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930 Bildet viser slåttonn på mellom Larsgard i Hovet.  Frå venstre: Birgit f 1897, Kittil f 1895, Olav f 1899 og Guridf1901. Faren Svein K Larsgard sit på slåmaskinen….