Hallingminne

Skriftlege kjelder om Hallingdals fortid

Category: Dialekt, målsak, Hallingmålet

7 Innlegg