Prestbrue i Ål

av Olav Sataslåtten Kor lenge det har vori bru over elva ved Sundre veit ingen i dag, men den fantes i alle fall i 1692, for det året vart Torstein Torsteinsson Noss Torkjellsgard 1650c—1720s «bøtelagd for hårdrag på Halvor Normann, og for å ha sprunge etter han med kniv “i vred hu” frå Sutøye og…

Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann

av Olav Sataslåtten Syver Einarsson Moen var født 26.09. 1884, og han gikk bort i 1970. Foreldrene hans var Einar Eilevsson Skomakarmoen (Hagajordet) og Mari Knutsdtr. Lappegard. Han gikk i lære hos den kjente skomakeren Knut Øyno i to vintre, og dro deretter til Drammen og var der ei stund for lære finere skomakerarbeid. Syver med…

Oluf Ryghs forklaringer til gardsnavn i Hallingdal

Klikk på lenken for å åpne dokumentet: Forklaringer til gardsnavn i Hallingdal Oluf Rygh Av O. Rygh. Brukt ved matrikkelrevisjonen.  Ryghs arbeider ble brukt som kilde til bl a Ål bygdebok. Oluf Rygh (født 5. september 1833 i Verdal, død under feltarbeid i Ulefoss i Holla (nå Nome) i Telemark i 19. august 1899) var…

Då Sundre sentrum vart lagt i oske

Paul Breiehagen fortel i boka ‘Hallingdal brannkasse 100 år : 1889-1989’ litt om då Sundre sentrum vart lagt i oske. Han skriv «Den største brannen gjennom tidene her i dalen var brannen på Sundre 11. mars i 1931. Seks store bygningar, praktisk tala heile sentrum då, vart lagt i oske på nokre timar. Det største…