Intervju med Ole H Sata som begynte fruktdyrking i Ål i 1887

Nedlastbar og utskriftsvennlig artikkel: Ole H Sata – En havebrukets foregangsmand i Hallingdal – Hallingminne 2018 «En havebrukets foregangsmand i Hallingdal Et stykke nedenfor Sundre i Aal vil den reisende gjennem dalen lægge merke til en større, vakker gaard like ved Hallingdalselven og heldende mot middagssolen. Det er Ole H. Satas eiendom. Stedet ligger 400…

Frukthavene i Hallingdal på slutten av 1700-tallet

Av Olav Sataslåtten Presten og pomologen Christian Teilman skriver i 1797 følgende om fruktdyrkingen i Hallingdal: “Hallingdals bønder har allerede beygynndt, enogsaa uden oplysning, at giøre havedyrkningen til sin hovedsak nest fedriften. Dette arbeidsomme folk skulde snart drive havedyrkningen meget vidt, dersom kan gav dem kundskab og opmuntring. Og felere fjeldfolk, der udgiøre gemeenlig den…