Heile forsamlinga gret i den siste gudstjensten i Ål stavkyrkje

Aals gamle Stavkirke Frå bladet Nu Nr 1 1900. «Fra eldgamle Tider og indtil op i den sidste Halvdel af det Aarhundrede, som nu netop er rundet ud, var der Stavekirker i alle de hallingdalske Bygder. Men nu er bare Gols, Torpes og Hols Kirker bevarede. Golskirken staar paa Bygdø, som vore Læsere ved. H….

Stupulen ved Ål stavkyrkje

Av Olav Sataslåtten Stupulen ved gamle Ål stavkyrkje vart fyrste gong nevnt i det skinnberevet frå 1508 som er bevart i Diplomatarium Norvegicum b 2, nr 1029: «Allom them ghodom mannom som thetta breff se edher høra konnokth ghørom wi Halward Ellingh son Olaff A[s]lason Thorger Gest son Berger Helge son Thord Sindre son Thomas…