Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

Av Olav Sataslåtten d.y. Det først biblioteket i Ål ble etablert i 1836. Det var riktignok et «lukket» bibliotek forbeholdt medlemmene i Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab, men det er like fullt et bibliotek. Denne artikkelen tar utgangspunkt i Nils Noss sin artikkel «Aal Præstegjelds læse og sogneselskab i Dølaminne 1987. Noss gir ingen opplysninger…

Gudrid Breie frå Ål, Sven Moren og Halldis Moren Vesaas

av Olav Sataslåtten Nedlastbar og utskriftsvennlig artikkel: Gudrid Breie frå Ål, Sven Moren og Halldis Moren Vesaas Gudrid Breie I litteraturen om Ål er ikke mye kjent om Gudrid Breie (21.3.1880–23.8.1963), moren til Halldis Moren Vesaas. Hun ble gift 2.1.1907 med Sven Moren. Foreldrene hennes var Tolleiv Larsson Skottebøl Breie 1841—1914 og Kristi Eiriksdtr. Evjen…

På leiting etter fururote på Hallingskarve

Fururote på Hallingskarve er fyrste gong omtalt i Søgnir frå Hallingdal, som vart utgjeve i 1868. Her heiter det: «Gamle rainskyttara, han Ola Røo. Andres Uthuso, Svaidn Nestegard å mange flaire sannortuge menna ha fortalt, at dai ha set ai fururot på Hallingskarve, i loyte imyljo Revufønn å Aime- fønn, som e på den are…

Føregangskvinna Kaja Bruun frå Hallingdal

Karen Kristine (Kaja) var fødd i Nesbyen i Hallingdal og var aktivt med i Venstre, ungdomsrørsla og målrørsla. Ho var formann i ungdomslaget «Fram» i Ål frå 1909 – 1926 og i mållaget i bygda i sju år. Paul Breiehagen skriv om henne at ‘Ho kan stå som døme på ein generasjon som ga mykje…