Thranebevegelsen i Hallingdal

Det var ikke bare i de nye lndustrisentrene i fylket at den faglige og politiske bevegelsen fikk økt omfang i det nye århundres første tiår. Anlegget av Bergensbanen som begynte i 1903, førte med seg en lignende utvikling i Hallingdalsbygdene. Anleggsarbeiderne rykket inn i dalen, hvor Høyre og Venstre til nå hadde radd grunnen alene….

Stortingsbehandlingen 24. september 1868 om delingen av Ål prestegjeld og opprettelsen av Hol prestegjeld

Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten d.y.  Kirke-Departementets underdanigste lndstilling av 24de September 1868, der ved Kongelig Resolution av samme Dato naadigst er bifaldt. (Foredraget av Statsraad Riddervold). Aals Prestegjeld under Ringerikes og Hallingdals Prosti i Christiania Stift utgjør den øverste Del av det Dalføre, som dannes av Hallingdalselven og dens Bielve, og indbefatter 3…