Menn i mørket  – Osvald-gruppen i Hallingdal 1942-1944

av Olav Sataslåtten Osvald-gruppa var ein norsk sabotasjeorganisasjon som saboterte tyske installasjonar, krigsindustri og troppar i Noreg under andre verdskrig. Osvald-gruppa er karakterisert som «Noregs desidert mest aktive og effektive motstandsgruppe». Gruppa var videreføringen av det norske avsnittet av den etterkvart opprulla, europeiske Wollweber-gruppen og vart frå 1941 leidd av kommunisten og sjømannen Asbjørn Sunde….

Forfattaren Tor Jonssons stormfulle tid i Hallingdal

av Olav Sataslåtten Ved årsskiftet 1945/46 fekk Hallingdølen nye eigarar. Dei nye eigarane, åtte i talet, kalla seg Lutlaget Hallingdølen. Dei var alle venstrefolk frå Ål og Hol: Asbjørn Tufto, Sigurd S. Reinton, Olav Vindegg, Olav Isungset, Sigurd Holdhus, Ola Perstølen, Arnfinn Breie og Lars Tormodsgard. Tormodsgard hadde først fått tilbodet om å kjøpe avisa…

Skodespelaren Kristian Hefte (1905-1977) frå Ål

av Olav Sataslåtten Å bli skodespelar var ikkje noko soleklart yrkesval for unge menn fødd i Øvre Hallingdal på byrjinga av 1900-talet. Vi skal derfor dvela litt ved ålingen Kristian Andersson Hefte (1905-1977). Foreldra hans var Anders Andersson Hefte og Margit Olsdtr. Strand Hefte. Besteforeldre: Anders Ivarsson Gjeldokk Hefte og Kristi Knutsdtr. Haugen, Ola Larsson…

«Trappa til galleriet i stavkyrkja vart til kjellatrapp på ein gard» – Om arbeidet med Aal bygdesoge bind 1 & 2

av Olav Sataslåtten Helge Fonnum og Kristen Svarteberg skreiv Aaal bygdesoge 1, og Kristen Svarteberg skreiv Aal bygdesoge 2 aleine.  I tre artiklar i Heimen har dei gitt verdifull informasjon om korleis arbeidet føregjekk, i tillegg til å komma med interessante og ikkje minst morosame tilleggsopplysningar. Helge Helgesson Dengerud Fonnum 1888—1967 var utdanna ved Krigsskulen…