Utbedring av skolevesenet i Hallingdal 1861 – 1900

Denne oversikten er interessant også fordi den gir oss et innblikk i når de ulike skolebygningene ble satt opp, samt hvilke hus ble omgjort til skolehus. Opplysningene er hentet fra amstforhandlingene i Buskerud. Bildet er fra Løken skule i Hemsedal rundt 1910. Eigar: Hemsedal bygdearkiv.

Dei 70 hallingane som gikk på Voss folkehøgskule i åra 1899 til 1915

Av Olav Sataslåtten d.y. I perioden 1899 til 1915 gikk 70 hallinger på Voss folkehøgskole. Før Bergensbanen ble åpnet for ferdsel fra Hallingdal i retning Bergen i juni 1908 var det ingen enkel affære å komme seg til å fra hallingdalsbygdene til Voss. Det lå derfor ingen automatikk i at ungdom fra dalen skulle bli…

Folkeboksamlingene i Hallingdal 1879-1880

1. Næs. H. M. Kongen har skjænket 40 Bind til Hovedsognet og 40 Bind til Flaa Annex. Statsbidrag 100 Kr. e. f. a. til hvert Sogn. 2. Aal. Aals Præstegjelds Almue-Bibliothek er oprettet 1878 og bestaar af 111 Bind. Statsbidrag 80 Kr. e. f. a. Torpe Annex har faaet Statsbidrag 28 Kr. e. f. a….

Lærere født på 1800-tallet fra Hallingdal

Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Dokumentasjon hentet fra ulike kilder. Hallvard Bergh. 1850—1922. Var fødd i Hallingdal, men flytte til Valdres, der vart far hans gardmann og handelsmann i Vestre Slidre. Han kom inn på Lands lærarskule i 186(3 og tok lærareksamen der året etter, heldt so skule i heimbygdi um vinteren. Arnesen, Haldis f….