Hallingminne

Skriftlege kjelder om Hallingdals fortid

Om

Hallingminne er et prosjekt som drives på frivillig, ulønnet basis av Olav Sataslåtten d.y.

Hallingminne er på ingen måte knyttet til Ål bygdearkiv. Bilder og materiale som benyttes derfra er hentet ut på forskningsmessig basis, men har vært helt avhengig av godvilje og hjelp fra bygdearkivets gode leder, Ola Terje Oleivsgard.

Artikkelen på denne nettsiden publiseres ikke i bokform. I løpet av 2020 vil jeg begynne arbeidet med publisering av materialet i bokform.

Jeg har også vært ansvarlig for digitalisering og publisering av en hel rekke båndopptak med folkemusikk fra Øvre Hallingdal. Disse er tilgjengelig på nettsiden Lydsamlinga i Ål bygdearkiv, i tillegg til utviklinga av nettsiden De Gamle Fortel, også på frivillig basis. Jeg driver i tillegg nettsiden Hallingspel.

Olav Sataslåtten, 2019.

%d bloggarar likar dette: