Gründeren Lars Embriksson Springgard Engebretsen 1838—1895 frå Ål.

av Olav Sataslåtten d.y. I ungdomen var Lars liten og tuslen, og ingen rekna med at det skulle bli noko av han. Men han reiste ut og kom i smedlære i byen. Ingen høyrde noko frå han før han vart kjend som “Engebretsen på Kampen”. Lars starta L. Engebretsens Mekaniske Verksted i Oslo i 1865. Der laga han ymse maskiner, m.a. maskinhamrar etter modell av … Fortsett å lese Gründeren Lars Embriksson Springgard Engebretsen 1838—1895 frå Ål.

Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

Av Olav Sataslåtten d.y. Det først biblioteket i Ål ble etablert i 1836. Det var riktignok et «lukket» bibliotek forbeholdt medlemmene i Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab, men det er like fullt et bibliotek. Denne artikkelen tar utgangspunkt i Nils Noss sin artikkel «Aal Præstegjelds læse og sogneselskab i Dølaminne 1987. Noss gir ingen opplysninger om hvor han har funnet kildematerialet, men det er åpenbart … Fortsett å lese Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

Syver Tomasson Hove Sørbøens «En gammel Skoleholders Optegnelser for Aaret 1727 om forskjellige Hændelser i Aals Præstegjeld i Hallingdalen siden Reformationen»

Nedlastbar versjon av teksten, som du kan skrive ut: En gammel Skoleholders Optegnelser Tegningen er av prestesønen Andreas Wulfsberg Grøtting, datert 1846. I følge Ål bygdebok var Syver Tomasson Hove Sørbøen var fødd 24.06. 1652, og han døydde i 1729. Foreldra hans var Tomas Ivarsson Hove og ei Liv Aslesdotter. Ola Arnegard vart stemna i 1664 av Tomas Ivarsson Hove som var odelsmann til Torsteinsrud, medan … Fortsett å lese Syver Tomasson Hove Sørbøens «En gammel Skoleholders Optegnelser for Aaret 1727 om forskjellige Hændelser i Aals Præstegjeld i Hallingdalen siden Reformationen»

Korrespondansen mellom firmaet O&S Sataøen på Sundre og sølvsmed Morten Espeset i Nes på 1920- og 30-tallet

Av Olav Sataslåtten På Hallingdal museum er det bevart en del brev fra firmaet O&S Sataøen til sølvsmeden Morten Espeset (også kjent som Sølvsmed-Morten) på Nes fra 1926 og utover på 30-tallet. Disse brevene er svært interessante fordi de gir oss et mer detaljert innblikk i handelen på Sundre i denne perioden. Direktør for Buskerudmuseene, Alexander Ytterborg, har jobbet med materialet etter Morten Espeset, og … Fortsett å lese Korrespondansen mellom firmaet O&S Sataøen på Sundre og sølvsmed Morten Espeset i Nes på 1920- og 30-tallet

Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Margit Olsdtr. Ruggeplassen Grøvo (1851-1936), saman med borna Anne (1891-1969) og Ola (1894-1945). Foto: Ål bygdearkiv. Av Olav Sataslåtten d.y. Då eg var liten fortalde far min ei historie om ei lita jente som budde i Ridalen samans med far sin. Sidan me budde på Torpo i nærleiken tå Ridalen var det inkje fritt for at denne historia satt seg i sinnet mitt, inkje minst … Fortsett å lese Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann

av Olav Sataslåtten Syver Einarsson Moen var født 26.09. 1884, og han gikk bort i 1970. Foreldrene hans var Einar Eilevsson Skomakarmoen (Hagajordet) og Mari Knutsdtr. Lappegard. Han gikk i lære hos den kjente skomakeren Knut Øyno i to vintre, og dro deretter til Drammen og var der ei stund for lære finere skomakerarbeid. Syver med kona Marthe. Foto: Ål bygdearkiv. Syver Einarsen var i Amerika … Fortsett å lese Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann