«Thor Villand» av Lars Reinton

«Ein av desse beste forteljarane i Hol i det 19. h.å. var Tor Villand, fødd 1806, avliden 1897. På den eine sida var han av gamal god ætt i bygda med gode tradisjonar. Faren døydde då han var liten, og Tor levde dei fyrste barneåra med mora, som vart kalla «Lybekka”, fordi ho budde i…

Melding av Svein Nestegards lausdans i Bergen 1903

av Olav Sataslåtten Tidligare har eg skrive om då Hans Nestegard vann mesiterskapet i lausdans i Vestmannalaget i Bergen i 1905, men frem til no har me ikkje hatt noko referat frå den gongen han tok andrepremie der burte i 1903. Når eg no omsider har funne Sogn tidende si melding av Svein sin dans…

PA Munchs detaljerte kart frå 1845 -som også inkluderer Hallingdal

Klikk på lenka for å laste ned kartet: Kart PA Munch 1845 Hallingdal i PA Munchs håndskrevne «Indberetning om hans i somrene 1842 og 1843 med Stipendium foretagne Reiser gjennem Hardanger, Numedal, Thelemarken m.m» Av Olav Sataslåtten Peter Andreas Munch (født 15. desember 1810 i Dronningens gate 12 i Christiania, død 25. mai 1863 i…