«Trappa til galleriet i stavkyrkja vart til kjellatrapp på ein gard» – Om arbeidet med Aal bygdesoge bind 1 & 2

av Olav Sataslåtten Helge Fonnum og Kristen Svarteberg skreiv Aaal bygdesoge 1, og Kristen Svarteberg skreiv Aal bygdesoge 2 aleine.  I tre artiklar i Heimen har dei gitt verdifull informasjon om korleis arbeidet føregjekk, i tillegg til å komma med interessante og ikkje minst morosame tilleggsopplysningar. Helge Helgesson Dengerud Fonnum 1888—1967 var utdanna ved Krigsskulen…