Prestbrue i Ål

av Olav Sataslåtten Kor lenge det har vori bru over elva ved Sundre veit ingen i dag, men den fantes i alle fall i 1692, for det året vart Torstein Torsteinsson Noss Torkjellsgard 1650c—1720s «bøtelagd for hårdrag på Halvor Normann, og for å ha sprunge etter han med kniv “i vred hu” frå Sutøye og…

«Dansen i Kroko» av Lars Opsata

Kroko ved Lya omkring 1935. Frå venstre: Olav Bøygard, Asle Arnegard med to av døtre-ne sine, so Knut og Arnfinn Bøygard, Knut Gunhildgard og spelemann er Per Sataslåtten. Heilt til høgre Halvor Bøygard. Olav Oppsato fortel i boka Den gamle stølen om Kroko ved Lya: «Namnet Lya er det mange som har undra seg over…

Barbra Høvas livsreise -fra Nes i Hallingdal til hovedstadens Frogner, 1845-1918.

«Madame Thønder» Denne historien om Barbra Thønder f Høva fra Nes ble første gang publisert i tidsskriftet Nu 1906. Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten, som også har emneinndelt teksten. Bildene er innhentet av O. Sataslåtten i 2015-2016. Om Sevat Thoen, senere Thønder «Madame Thønder i Sagstuen ved Frogner hovedgaard, utkom ved lodtrækningen som no. 224,…

Indredepartementets begrunnelse for Borgersdådsmedaljen til Asle Øyno i 1861

Transkribert frå gotisk av Olav Sataslåtten, juni 2016, opprinnelig gjengitt i Den Norske Rigstidende i mars 1861. «Indre-Departementes und. Foredrag, der ligger til Grund for Kgl. Res. Af 2den d.m. om Tildelse af Medaillen for Borgerdaad i Sølv til Asle Vangen, er paalydende: Gjennem Amtmanden i Buskeruds Amt er indkommet en Forestilling fra Kand. Jur….