Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Margit Olsdtr. Ruggeplassen Grøvo (1851-1936), saman med borna Anne (1891-1969) og Ola (1894-1945). Foto: Ål bygdearkiv. Av Olav Sataslåtten d.y. Då eg var liten fortalde far min ei historie om ei lita jente som budde i Ridalen samans med far sin. Sidan me budde på Torpo i nærleiken tå Ridalen var det inkje fritt for…