Hallingminne

Skriftlege kjelder om Hallingdals fortid

Tag: Jordebøker

1 Innlegg