Randsfjord-banen og Krøderbanens betydning for Hallingdal

Av Olav Sataslåtten Bilete viser Vikersund stasjon i 1868. Foto: Jernbanemuseet. Fotograf: Carl Abraham Pihl I denne artikkelen skal eg beskriva jernbaneforholda for dei som reiste til og frå Hallingdal i perioden 1866 til 1907. Ein festar seg ofte ved opninga av Bergensbanen som det meste vesentlege tiltaket som endra alt i Hallingdal, men då…