Menn i mørket  – Osvald-gruppen i Hallingdal 1942-1944

av Olav Sataslåtten Osvald-gruppa var ein norsk sabotasjeorganisasjon som saboterte tyske installasjonar, krigsindustri og troppar i Noreg under andre verdskrig. Osvald-gruppa er karakterisert som «Noregs desidert mest aktive og effektive motstandsgruppe». Gruppa var videreføringen av det norske avsnittet av den etterkvart opprulla, europeiske Wollweber-gruppen og vart frå 1941 leidd av kommunisten og sjømannen Asbjørn Sunde….

Kva dei selde i dei gamle krambuene

av Olav Sataslåtten Håkon Ulshagen fortel i ein artikkel i Hallingdølen om korleis innreiinga var i dei gamle krambuene. Den var omlag den same i alle buene. Ein disk delte stugu på langs, og i eine enden av disken var det ein lem til å slå opp, slik at det var gjennomgang. På veggen bak…

Helge Stupa fra Nes felte 130 elg og 7 bjørn i tidsrommet 1871-1911.

Stupa var født i 1846, og jaktet i tidsperioden 1871-1911 (OS). «HELGE STUPA Nes den 31. Oktober 1913. Herr Thorleif Bache, Drammen. I anledning Deres ærede Brev af 25. ds. skal jeg i Korthed meddele Dem, at jeg begyndte som Elg- og Bjørneskytter da jeg var en 25 Aar gammel og har siden til hvert Aar, indtil for 2…

Barbra Høvas livsreise -fra Nes i Hallingdal til hovedstadens Frogner, 1845-1918.

«Madame Thønder» Denne historien om Barbra Thønder f Høva fra Nes ble første gang publisert i tidsskriftet Nu 1906. Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten, som også har emneinndelt teksten. Bildene er innhentet av O. Sataslåtten i 2015-2016. Om Sevat Thoen, senere Thønder «Madame Thønder i Sagstuen ved Frogner hovedgaard, utkom ved lodtrækningen som no. 224,…